Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Activiteiten

Boskalis staat bekend om zijn innovatieve benadering en specialistische kennis van milieuvriendelijke technieken. Met onze grote expertise, multidisciplinair aanbod, veelzijdige state-of-the-art vloot en uitgebreide ervaring met engineering en projectmanagement bewijzen we keer op keer, op moeilijke locaties waar ook ter wereld, complexe projecten op tijd, veilig en binnen budget te kunnen realiseren.

Dredging & Inland Infra

Van oorsprong is baggeren de kernactiviteit van Boskalis. Het gaat hierbij om alle werkzaamheden die nodig zijn om slib, zand en andere lagen van de waterbodem te verwijderen en waar mogelijk op een andere locatie te hergebruiken, bijvoorbeeld voor kustbescherming of landaanwinning. De dienstverlening omvat daarnaast de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en kust-­ en oeverbescherming. Verder is Boskalis actief in het delven van grondstoffen, gebruikmakend van baggertechnieken en drooggrondverzet. In Nederland is Boskalis ook actief als aannemer van droge infrastructuurprojecten. Het betreft hier het ontwerp, de voorbereiding (door middel van drooggrondverzet) en uitvoering van grootschalige civiele infrawerken, zoals de aanleg van (spoor)wegen, bruggen, dammen, viaducten en tunnels. Hierbij voeren we ook specialistische werkzaamheden uit zoals grondverbetering en grondsanering.

Offshore Energy

Met de offshore dienstverlening van Boskalis ondersteunen we de activiteiten van de internationale energiesector, waaronder olie­ en gasbedrijven en aanbieders van duurzame energievormen zoals windenergie. We zijn betrokken bij de ontwikkeling, aanleg, onderhoud en ontmanteling van olie-­ en LNG-­import/exportfaciliteiten, offshore platformen, pijpleidingen en kabels en offshore windmolenparken. Boskalis zet hiervoor zijn expertise in op het gebied van zwaar transport, hijswerk en installatie, duik-­ en ROV-diensten aangevuld met baggeren, offshore steenstortwerk en installatie van pijpleidingen. Met VBMS zijn wij een leidende speler op de Europese markt voor offshore kabelinstallatiewerken.

Towage

In havens over de hele wereld verleent Boskalis assistentie aan binnenkomende en uitgaande zeeschepen. Deze dienstverlening wordt met regionale partners in joint venture uitgevoerd: Keppel Smit Towage in Azië, Saam Smit Towage in Noord-­ en Zuid­-Amerika en de voorgenomen joint venture KOTUG SMIT Towage in Noordwest-­Europa. Daarnaast leveren we voor de exploitatie en het beheer van onshore en offshore terminals een breed palet aan diensten via de strategische deelneming Smit Lamnalco. Dit omvat onder andere het begeleiden bij het af­ en ontmeren van tankers bij LNG­- en olieterminals en aanvullende ondersteunende diensten, zoals loodsdiensten, onderwaterinspecties en ­onderhoud, brandbestrijding en het vast­ en loskoppelen van terminalaansluitingen. In ruim 90 havens in 38 landen assisteren we met een veelzijdige vloot van meer dan 450 schepen onder andere olie­ en chemicaliëntankers, containerschepen, koelschepen, RoRo-­schepen en stukgoedschepen.

Salvage

Met SMIT Salvage bieden we diensten op het gebied van berging en wrakopruiming. SMIT Salvage biedt assistentie aan schepen in nood en is in staat op ieder moment waar dan ook ter wereld in actie te komen. Hiervoor werken wij vanuit vier locaties die strategisch gelegen zijn ten opzichte van de belangrijkste international vaarroutes: Houston, Kaapstad, Rotterdam en Singapore. Wrakopruimingen van gezonken schepen en offshore platformen vinden vrijwel altijd plaats op locaties waar een wrak het verkeer hindert of een gevaar voor het milieu oplevert. We beschikken over de hoogwaardige technologie en expertise om schadelijke stoffen als zware olie uit wrakken te verwijderen en hebben een succesvolle staat van dienst in het bergen van schepen en platformen onder uitdagende omstandigheden.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag