Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Focus

De pijler Focus van onze strategie is gericht op:

  • Value-Adding Assets

  • Specifieke marktsegmenten

Value-Adding Assets

De kracht van Boskalis is dat met de inzet van zijn materieel (assets) zowel de bovenkant als de onderkant van de markt wordt bediend. Het succes van Boskalis is duurzaam indien de diverse klantengroepen op een evenwichtige manier met de verscheidenheid van ons materieel, mensen en competenties worden bediend. Binnen en tussen de marktsegmenten zien we echter dat deze behoeften sterk uiteenlopen, waardoor keuzes gemaakt moeten worden. Boskalis richt zich op het beschikbaar hebben en leveren van Value-Adding Assets. Wij hebben klanten die geïntegreerde, innovatieve dienstverlening of turn key oplossingen van ons verlangen. Om aan deze klantwensen te voldoen zijn aanvullende en elkaar versterkende competenties noodzakelijk, zoals risicomanagement en engineering. Ook moeten wij in staat zijn om als hoofdaannemer op te treden en is ervaring op het gebied van projectmanagement essentieel. In dit segment met potentieel hogere marges positioneren wij ons wereldwijd nadrukkelijk richting de bovenkant van de S­-curve (zie onderstaande figuur).

Door met onze assets op verschillende punten van de S-­curve actief te zijn, streven we een optimale balans na van marge maximalisatie en vlootbezetting. In een markt waar zowel volumes als marges onder druk staan, bevindt het overgrote deel van het werk zich in de onderste helft van de S­-curve en ligt de nadruk enerzijds op behoud van vlootbezetting tegen een verantwoord risicoprofiel. Cost leadership is hier een belangrijke voorwaarde. Anderzijds dienen wij kritisch te zijn over de mogelijkheden om voldoende waarde toe te voegen aan assets onderin de S-­curve, waar de capaciteitsdruk het grootst is. Bij onvoldoende zicht op duurzame waardecreatie zullen wij assets afstoten (rationalisatie).

Specifieke marktsegmenten

Met onze kernactiviteiten richten wij ons op (deel)markten waar onze kansen het grootst zijn, waarbij wij onze diensten zowel in samenhang als enkelvoudig aanbieden.

Energie

De energiemarkt is zeer belangrijk, zowel in omvang als groei­potentie. Voor olie-­ en gasmaatschappijen creëren we nieuw land, leggen we pijpleidinginfrastructuren en havens aan en verzorgen we het onderhoud. Daarnaast voeren we voor deze klanten offshore projecten uit en leveren we een steeds breder scala aan maritieme diensten, zoals subsea services, zwaar en specialistisch transport, hijswerk en installatie. Zo kunnen wij volledig geïntegreerde offshore productiefaciliteiten die in Azië worden gebouwd naar de andere kant van de wereld transporteren en de installatie verzorgen. Met deze capaciteiten is Boskalis tevens goed gepositioneerd voor het ontmantelen van oude – buiten bedrijf gestelde – olie­ en gasplatforms. Naast dit traditionele segment omvat de energie­markt ook het sterk groeiende segment voor duurzame energie. Voor Boskalis ligt het accent hier op de aanleg van offshore windmolenparken, waaronder de realisatie van de fundering en, via VBMS, de bekabeling. Via Smit Lamnalco verzorgen we on-­ en offshore terminaldiensten.

Havens

Het ontwerp en de aanleg van nieuwe havens en de uitbreiding en het onderhoud van bestaande havens voor overheden en haven­exploitanten vormen eveneens een belangrijke markt. Hiervoor zetten we onze activiteiten baggeren en grondverzet in, waarbij ook civieltechnische werkzaamheden een rol kunnen spelen. Ook zijn wij betrokken bij het transport van havengerelateerd materieel zoals containerkranen en in de exploitatiefase bieden we reders onder meer havensleepdiensten aan. Dezelfde reders, en hun verzekeringsagenten, kunnen wij van dienst zijn met onze bergingsactiviteiten.

Klimaatverandering-gerelateerd

Met de kust- en oeverbeschermingsactiviteiten draagt Boskalis wereldwijd bij aan bescherming tegen overstromingen. Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en eroderen kustlijnen, die daarmee kwetsbaarder worden en extra beschermd moeten worden. Ook worden de weersomstandigheden extremer. Boskalis is een expert in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van zeeweringen, vooroever-­ en strandsuppleties. We verbreden rivieren en kanalen en creëren overstroomgebieden om overvloedig water veilig af te voeren of op te vangen. Een belangrijk onderdeel in de realisatie van deze projecten is onze Building with Nature­-aanpak, waarmee duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossingen worden geboden.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag