Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Aandeelhoudersinformatie

Wij hechten er belang aan dat de waarde van ons aandeel onze prestaties en de ontwikkeling in onze markten voldoende reflecteert. Daarom spannen we ons in om onze stakeholders zo volledig en transparant mogelijk te informeren over onze strategie en het beleid en over de daaruit voortvloeiende financiële prestaties.

Open dialoog

Wij hechten grote waarde aan transparante en regelmatige communicatie met onze stakeholders. Tot onze financiële stakeholders rekenen wij bestaande en potentiële aandeelhouders, overige kapitaalverschaffers en hun intermediairs en de media. Wij vinden het belangrijk om hen op een heldere, toegankelijke manier te informeren. Ook de grote Nederlandse en een aantal buitenlandse effectenhuizen en hun analisten die het aandeel Boskalis volgen, rekenen we tot onze financiële stakeholders. Zij streven ernaar hun klanten goed te adviseren en te informeren over ons bedrijf en de algemene ontwikkelingen in de voor ons relevante markten. Vragen van stakeholders beantwoorden wij openhartig; waar mogelijk nemen wij zelf het initiatief om belangrijke kwesties aan te kaarten. Zo nemen we proactief contact op met aandeelhouders na een belangrijke aankondiging.

Met grote beleggers en analisten hebben wij regelmatig contact, onder andere door jaarlijkse bezoeken te organiseren aan projectlocaties of schepen. In 2015 hebben we ruim 300 meetings gehad met beleggers uit Noord-­ en West­-Europa, de Verenigde Staten, Australië en Canada, zowel tijdens roadshows en conferenties als door middel van persoonlijke gesprekken. Gesprekken met beleggers en analisten worden aan de hand van publiek beschikbare presentaties gevoerd en er wordt geen koersgevoelige informatie besproken

Corporate website

Onze corporate website wordt voortdurend geactualiseerd en is een bron van informatie over onze kernactiviteiten en lopende projecten. In de rubriek Investor Relations vinden bezoekers informatie over ons aandeel en andere voor hen relevante ontwikkelingen. Hier zijn ook recente persberichten en het persberichtenarchief te vinden, evenals analisten­ en bedrijfspresentaties.

Informatie over het aandeel

Het maatschappelijk kapitaal van Boskalis van EUR 240 miljoen is onderverdeeld in 200 miljoen aandelen, zijnde 150 miljoen gewone aandelen en 50 miljoen cumulatief beschermingspreferente aandelen. Per 1 januari 2015 stonden er 122.937.820 gewone aandelen uit.

Bij het keuzedividend over 2014 heeft 76% van de aandeel­houders gekozen voor stockdividend. Op 9 juni 2015 hebben wij hiervoor 2.689.242 nieuwe gewone aandelen uitgegeven. Voor het resterende aantal benodigde aandelen van 629.123 stuks is gebruik gemaakt van de in 2014 door Boskalis onder het aandelen-inkoopprogramma verkregen aandelen.

Per saldo bestond het geplaatste kapitaal per 31 december 2015 uit 125.627.062 gewone aandelen. Het aandeel Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is genoteerd op Euronext Amsterdam. Daarnaast maakt het aandeel onder meer deel uit van de Euronext Next 150 index en de STOXX Europe 600 Index.

Tickers: Bloomberg: BOKA:NA, Reuters: BOSN.AS

In 2015 werden circa 120 miljoen aandelen Boskalis op Euronext Amsterdam verhandeld (2014: 90 miljoen). Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume in 2015 bedroeg ruim 468.000 aandelen. In de loop van 2015 is de koers van het aandeel met 17% gedaald van EUR 45,45 naar EUR 37,63. De marktkapitalisatie is ten opzichte van eind 2014 met 15% afgenomen tot EUR 4,73 miljard.

Aandeelhouders

Bij Boskalis zijn de volgende aandeelhouders met een kapitaal­belang van 3% of meer bekend per 31 december 2015:

HAL Investments B.V.: 34,99%
Sprucegrove Investment Management Limited: 5,16%
Marathon Asset Management: 3,57%
Oppenheimer Funds, Inc.: 3,07%
Blackrock Inc.: 3,00%

Naast deze grootaandeelhouders is naar schatting 15% van de aandelen in handen van aandeelhouders in het Verenigd Koninkrijk, 13% in de Verenigde Staten en Canada en de rest in voornamelijk Nederland, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Hong Kong.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid van Boskalis heeft als uitgangspunt dat 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering beschikbaar wordt gesteld als dividend. Tegelijkertijd streeft Boskalis voor de langere termijn naar een stabiele ontwikkeling van het dividend. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen van de onderneming en de belangen van aandeelhouders.

Financiële agenda 2016

9 maart  Publicatie jaarcijfers 2015
10 mei   Trading update eerste kwartaal 2016
10 mei   Algemene Vergadering van Aandeelhouders
12 mei   Aandeel noteert ex ­dividend
13 mei   Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
27 mei   Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
1 juni     Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 30 en 31 mei en 1 juni (na sluiting beurs)
3 juni    Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
18 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2016
11 november Trading update derde kwartaal 2016

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag