Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Uitbreiding Suezkanaal: logistieke en organisatorische krachttoer

Nooit eerder werd op een baggerproject zoveel materieel ingezet als bij de uitbreiding van het Suezkanaal. Nog nooit was de tijdsdruk zo groot, en nimmer werden op een project zulke hoge productievolumes behaald. In Egypte werd de omvang van het project zelfs vergeleken met de bouw van de piramides. “Planning, organisatie en logistiek waren de grootste uitdagingen,” zegt Bas van Bemmelen, Director Area Midden van Boskalis’ Dredging divisie.

Precies volgens planning werd, onder wereldwijde belangstelling, het nieuwe Suezkanaal op 6 augustus 2015 officieel geopend door de Egyptische president Al-­Sisi. Over een afstand van 52 kilometer werd in slechts negen maanden het kanaal verdiept tot -­24 meter, met een breedte variërend van 200 tot 400 meter. Het grootste deel van het project, de aanleg van een kanaal met een lengte van circa 35 kilometer evenwijdig aan het bestaande kanaal, werd uitgevoerd door een consortium van Boskalis en drie partners.

Indrukwekkend

“Zeker voor een baggerwerk was het een omvangrijke opdracht, met een contractwaarde voor het consortium van USD 1,5 miljard, waarvan het aandeel van Boskalis USD 375 miljoen bedroeg,” zegt Van Bemmelen. “Boskalis heeft van meet af aan een leidende rol gespeeld bij de uitvoering van het project.” Met producties van meer dan 1,4 miljoen kubieke meters per dag, een totaal gebaggerd volume van 220 miljoen kubieke meters en met circa tweeduizend medewerkers van 45 verschillende nationaliteiten aan het werk is het Suezproject onbetwist een van de meest indrukwekkende baggerwerken uit de geschiedenis. “Ter vergelijking: op Maasvlakte 2 – de grootschalige uitbreiding van de haven van Rotterdam – ging het om 240 miljoen m3 in drie jaar,” zegt Van Bemmelen. “Planning, organisatie en logistiek waren op dit project de grootste uitdagingen.”

Transport en logistiek

Om de klus te klaren werden 21 snijkopzuigers ingezet (waaronder de Cyrus II, Phoenix I, Edax en Jokra van Boskalis) en vijf sleephopperzuigers, waarvan drie van Boskalis: Coastway, Barent Zanen en Oranje. Ruim 400 collega’s van Boskalis hebben een bijdrage geleverd aan het project. “De snelheid waarmee in korte tijd een enorme hoeveelheid baggermaterieel moest worden gemobiliseerd was ongekend. Het in allerijl organiseren van meer dan vijftig omvangrijke transporten met baggerunits, en het vervoer van 80 kilometer pijpleiding en een arsenaal aan kleiner materieel was voor onze afdeling Mobilisatie een logistiek hoogstandje,” zegt Van Bemmelen. Er werd optimaal gebruikgemaakt van de vele vervoersmogelijkheden van Boskalis, waarbij met succes werd getracht zoveel mogelijk transporten te combineren. Vanuit Rotterdam werden met het transportschip Trustee van Dockwise in één transport vijf grote baggerunits naar Egypte verscheept. Dockwise verzorgde tijdens de mobilisatie en de demobilisatie in totaal acht transporten van baggerschepen en ander materieel van zowel Boskalis, consortiumpartners als baggerbedrijven die werkten aan de andere delen van het kanaal. Hiervoor werden de transportschepen Dockwise Vanguard, Mighty Servant 3, Black Marlin, Triumph en Tern ingezet. Een belangrijke rol was voorts weggelegd voor de afdeling Transport, die vanuit het distributiecentrum in Moerdijk de bevoorrading van het project verzorgde.

Tijdsdruk

“De productieplanning van de baggerschepen was een complexe puzzel. Door het baggermaterieel slim in te zetten zijn we erin geslaagd het maximale rendement te behalen. De allesbepalende factor was de tijdsdruk,” vervolgt Van Bemmelen. “Een grote zorg was de vraag of de lokale aannemers op tijd klaar zouden zijn met het drooggrondverzet. Ons tracé liep dwars door de Sinaïwoestijn, die op sommige plekken 20 meter boven zeeniveau ligt. Er moest 200 miljoen kubieke meter grond verwijderd worden door lokale bedrijven, die het terrein af moesten graven tot een niveau van 1 meter boven de zeespiegel alvorens de baggerwerkzaamheden konden aanvangen. Al dat materiaal werd parallel aan ons tracé gestort. Aan weerszijden werden bergen zand opgeworpen van 200 meter breed en 40 meter hoog. Die ‘piramides van zand’ bemoeilijkten de afwatering op het stort, en de steile hellingen maakten het voor onze stortploegen erg lastig pijpleidingen aan te leggen. Zodra de lokale aannemers een terrein vrijgaven kwamen we in actie. Wij zorgden ervoor dat storten, landleidingen, walaansluitingen en afwateringen in gereedheid waren en begonnen met de pre-dredge surveys, die uitgevoerd moesten worden voordat de snijkopzuigers konden beginnen. Aangezien op het project gekozen was voor het surveysysteem van Boskalis werd het merendeel van de surveytaken uitgevoerd door surveyors van Boskalis.”

80 piramides aan zand

“Al met al hebben we in amper negen maanden tachtig piramides van Gizeh aan zand verplaatst. Dat is nog nooit vertoond,” besluit Van Bemmelen. “We hebben het werk tot op de dag nauwkeurig kunnen plannen, en het was een geweldig moment toen we klaar waren met de laatste kubieke meters.” De demobilisatie van materieel, pijpleidingen, reserveonderdelen, containers en werkplaatsen was de laatste grote logistieke uitdaging, die eind oktober 2015 met succes werd afgerond.

Klik hier voor de project video van het Suezkanaal project.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag