Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestond in het begin van het verslagjaar 2015 uit vier leden. Op 12 mei 2015 is de heer Baartmans, na kennisgeving van het voornemen daartoe aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, door de Raad van Commissarissen herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. De samenstelling van de Raad van Bestuur is in het verslagjaar niet gewijzigd. De heer Verhoeven zal vanwege pensionering op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016 zijn functie als lid van de Raad van Bestuur neerleggen. De Raad van Bestuur zal vanaf dat moment uit drie leden bestaan.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag