Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestond in 2015 uit zes leden. Op 12 mei 2015 is op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Kramer teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Op voordracht van de Raad van Commissarissen is de benoeming van de heer Van der Veer aan de orde geweest. De heer Van der Veer is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met volle steun van de Ondernemingsraad benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. Voorts is op deze vergadering de herbenoeming van de heren Hessels, Van Wiechen en Van Woudenberg behandeld. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft deze drie commissarissen, wederom met de volle steun van de Ondernemingsraad, herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag