Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Nederlandse Corporate Governance Code

Sinds de invoering van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”) in 2004 worden tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen de in de Code verwoorde beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best pratice-­bepalingen regelmatig aan de orde gesteld. De hoofdlijnen van het Corporate Governance-­beleid bij Boskalis staan vermeld op de pagina’s 58 en 59 van dit jaarverslag.

Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is voldaan aan het in de Code bepaalde ten aanzien van de onafhankelijkheid van de commissarissen. De heer van Wiechen wordt als niet ­onafhankelijk in de zin van de Code beschouwd.

Buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Commissarissen het functioneren van de Raad van Bestuur besproken. Daarnaast is het functioneren van de Raad van Commissarissen, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de drie Commissies en de individuele commissarissen besproken tegen de achtergrond van de Profielschets. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden door middel van een questionnaire en collectieve en bilaterale gesprekken tussen de leden van de Raad van Commissarissen, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur. Naar haar oordeel functioneert de Raad van Commissarissen goed.

De Raad van Commissarissen wil de werknemers en de Raad van Bestuur van Boskalis bedanken voor de enorme inzet die zij in 2015 hebben getoond. De Raad complimenteert hen met de behaalde goede resultaten.

Papendrecht / Sliedrecht, 8 maart 2016

Raad van Commissarissen

mr. J.M. Hessels, voorzitter
H.J. Hazewinkel RA, vicevoorzitter
drs. M. Niggebrugge
drs. ir. J van der veer
drs. J.N. van Wiechen
mr. C van Woudenberg

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag