Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Operationele en financiële ontwikkelingen

Boskalis heeft in de loop van 2015 zijn belang in Fugro N.V. uitgebreid van 19,9% per ultimo 2014 tot 28,6% ultimo 2015. Als gevolg van het overschrijden van de 20% grens begin 2015 wordt dit belang, conform IFRS, verantwoord als ‘geassocieerde deelneming’ en niet langer als ‘financieel instrument’. Daarmee samenhangend is het belang in Fugro begin 2015, conform IFRS,geherwaardeerd. Per ultimo 2015 heeft Boskalis een impairmenttest uitgevoerd op het belang in Fugro. Het per saldo effect van deze eerdere herwaardering en de impairmentlast bedraagt EUR 0,3 miljoen negatief. Daarenboven bedraagt ons aandeel in het operationele resultaat van Fugro EUR 3,1 miljoen negatief. Het resultaat aangaande Fugro wordt in het segment Holding verantwoord.

Omzet

De omzet is het afgelopen jaar met 2,3% toegenomen tot EUR 3,240 miljard (2014: EUR 3,167 miljard). Gecorrigeerd voor (de)consolidatie­ en valutaeffecten was de omzet stabiel.

Dredging & Inland Infra kende een goed jaar, met een hoge vlootbezetting en een licht hogere omzet in vergelijking met vorig jaar. Rekening houdend met de marktomstandigheden en lagere vlootbezetting had Offshore Energy eveneens een goed jaar met een stabiele omzet, mede dankzij een sterkere USD. In het segment Towage & Salvage nam de omzet toe onder invloed van een zeer druk jaar bij Salvage. De omzet van Towage is afgenomen door het wegvallen van de medio 2014 in de Saam Smit Towage strategische deelneming ondergebrachte havensleepactiviteiten in Brazilië, Mexico, Panama en Canada. Gecorrigeerd voor dit effect was de omzet bij Towage nagenoeg stabiel ten opzichte van het voorgaande jaar.

Resultaat

In 2015 is een bedrijfsresultaat vóór rente, belastingen, afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen (EBITDA) en inclusief ons aandeel in het nettoresultaat van strategische deelnemingen gerealiseerd van EUR 884,7 miljoen (2014: EUR 945,9 miljoen).

Het bedrijfsresultaat (EBIT) is uitgekomen op EUR 562,8 miljoen (2014: EUR 652,3 miljoen).

Inbegrepen in het resultaat is ons aandeel in het nettoresultaat van strategische deelnemingen EUR 43,3miljoen (2014: EUR 56,4 miljoen). Ons aandeel in het operationele resultaat van Fugro was per saldo EUR 3,1 miljoen negatief in 2015.

Bij Dredging & Inland Infra is sprake geweest van een operationeel druk en uitzonderlijk goed jaar. Met een zeer hoge vlootbezetting en in het algemeen goede resultaten op de projecten in uitvoering en uit de afwikkeling van eerder opgeleverde werken, is een sterk resultaat gerealiseerd. Het resultaat in 2014 was in grotere mate beïnvloed door zeer substantiële afwikkelresultaten op oude projecten. Bij Offshore Energy is het jaar eveneens goed verlopen, met een goede bezetting van het materieel en in het algemeen goede projectresultaten. Ondanks de verslechterde marktomstandigheden is het resultaat over 2015 licht toegenomen. Bij Towage & Salvage nam het resultaat in vergelijking met vorig jaar per saldo af. Bij Towage is het resultaat afgenomen, voornamelijk als gevolg van deconsolidatie­effecten. Salvage heeft een goed jaar gehad, met een hoger resultaat uit diverse wrakopruimingsprojecten en een bijdrage uit de financiële afwikkeling van in voorgaande jaren verrichte bergingsprojecten.

De niet­-gealloceerde groepskosten en ­opbrengsten bedragen per saldo EUR 51,8 miljoen negatief. Naast de gebruikelijke niet­toegewezen kosten van het hoofdkantoor is een negatief resultaat van per saldo EUR 3,4 miljoen verantwoord op het belang in Fugro.

SEGMENTRSULTATEN (EBIT)

 

2015

 

2014

(in miljoenen EUR)

    

Dredging & Inland Infra

 

296,3

 

380,1

Offshore Energy

 

239,2

 

236,1

Towage & Salvage

 

79,1

 

84,0

Niet-gealloceerde groepskosten

 

-51,8

 

-47,9

totaal

 

562,8

 

652,3

Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg EUR 562,8 miljoen (2014: EUR 652,3 miljoen). Na financieringslasten van per saldo EUR 31,8 miljoen, resulteert een winst voor belastingen van EUR 531,0 miljoen. De nettowinst toerekenbaar aan aandeel­houders bedraagt EUR 440,2 miljoen (2014: EUR 490,3 miljoen).

Het resultaat 2014 was uitzonderlijk hoog door een groot aantal bijzondere posten van per saldo EUR 200 miljoen voor belastingen en EUR 154 miljoen na belastingen.

Orderportefeuille

In 2015 is voor per saldo EUR 2.394 miljoen aan nieuw werk aangenomen. Eind 2015 bedroeg de omvang van de order­portefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van strategische deelnemingen, EUR 2.490 miljoen (ultimo 2014: EUR 3.286 miljoen).

ORDERPORTEFEUILLE

 

2015

 

2014

(in miljoenen EUR)

    

Dredging & Inland Infra

 

1.506,9

 

2.014,2

Offshore Energy

 

975,2

 

1.207,4

Towage & Salvage

 

7,9

 

63,9

totaal

 

2.490,0

 

3.285,5

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag