Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Dredging & Inland Infra

Aanleg, onderhoud en verdiepen van havens en vaarwegen, landaanwinning, kust- en rivieroeverbescherming, rotsfragmentatie onder water en het delven van grondstoffen gebruikmakend van baggertechnieken. Aanleg van (spoor-)wegen, bruggen, dammen, viaducten en tunnels inclusief grondverzet, grondverbetering en -sanering in met name Nederland.

DREDGING & INLAND INFRA

 

2015

 

2014

(in miljoenen EUR)

    

Omzet

 

1.727,2

 

1.664,8

EBITDA

 

400,4

 

487,5

Nettoresultaat van strategische deelnemingen

 

2,9

 

3,1

Bedrijfsresultaat (EBIT)

 

296,3

 

380,1

Orderportefeuille per ultimo

 

1.506,9

 

2.014,2

  Omzet

  De omzet in het segment Dredging & Inland Infra is toegenomen tot EUR 1.727 miljoen (2014: EUR 1.665 miljoen).

  OMZETVERDELING NAAR MARKT

   

  2015

   

  2014

  (in miljoenen EUR)

      

  Nederland

   

  455,2

   

  551,5

  Rest van Europa

   

  287,9

   

  250,9

  Rest van de wereld

   

  984,1

   

  862,4

  totaal

   

  1.727,2

   

  1.664,8

  Nederland

  De omzet op de Nederlandse markt in 2015 bedroeg EUR 455,2 miljoen. De afname wordt in belangrijke mate verklaard door de verkoop van de activiteiten van De Jong begin 2015 en de afronding van het meerjarige project voor de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering in Noord-­Holland medio 2015. Veel werk is verzet ten behoeve van diverse Ruimte voor de Rivier­-projecten en aan het SAAone project (snelweg A1­-A6). Daarnaast was een groot aantal middelgrote en kleinere infrastructurele projecten in uitvoering.

  Rest van Europa

  De omzet in Europa buiten Nederland is toegenomen tot EUR 287,9 miljoen. Deze omzetgroei was verspreid over de driethuismarkten (Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nordic). Vermeldenswaardige projecten betreffen het onderhoudsbagger­werk op de Elbe (Duitsland), baggerwerkzaamheden voor het Baltic II offshore windmolenpark (Duitsland) en het versterken van de kust bij Clacton-­on-­Sea (Verenigd Koninkrijk). De omzet van de Rest van Europa exclusief de thuismarkten was afgelopen jaar beperkt.

  Rest van de wereld

  De omzet buiten Europa is toegenomen tot EUR 984,1 miljoen. Het uitzonderlijk omvangrijke project voor de uitbreiding van het Suezkanaal heeft fors bijgedragen aan deze omzet. Het Suez­kanaalproject werd eind 2014 aangenomen en is met een zeer uitdagende korte doorlooptijd in 2015 succesvol afgerond. Daarnaast was Boskalis het afgelopen jaar onder andere werkzaam in Qatar (toegangskanalen), Brazilië (Porto Açu), Mexico (havengerelateerde projecten), Indonesië (Pluit City) en Zuid-­Korea (Incheon en Songdo).

  Vlootontwikkelingen

  De bezetting van de hoppervloot was met 43 weken zeer sterk (2014: 40 weken). Medio januari is de nieuwe sleephopperzuiger Freeway (4.500 m³) gedoopt en in de vaart genomen. De bezetting van de cuttervloot is in 2015 door een uitzonderlijk hoge bezetting in het eerste halfjaar onder invloed van het Suezkanaalproject, uitgekomen op een hoog niveau van 34 weken (2014: 36 weken). Volgens verwachting lag een belangrijk deel van de cuttervloot in het tweede halfjaar stil voor gepland onderhoud.

  Segmentresultaat

  Dredging & Inland Infra heeft in 2015 een zeer goed resultaat gerealiseerd, met een EBITDA van EUR 400,4 miljoen en een bedrijfsresultaat van EUR 296,3 miljoen (2014: EUR 487,5 miljoen respectievelijk EUR 380,1 miljoen). In 2014 werd het resultaat in uitzonderlijke mate beïnvloed door substantiële positieve afwikkelresultaten op oude projecten.

  Naast in het algemeen goede resultaten op projecten in uitvoering en een positieve bijdrage van de Nederlandse Inland Infra activiteiten, is het resultaat in belangrijke mate positief beïnvloed door het omvangrijke Suezkanaalproject. Evenals bij de omzet heeft dit werk sterk bijgedragen aan het resultaat, mede door een zeer hoge vlootbezetting. Naast de projecten in uitvoering hebben projecten die reeds eerder technisch zijn afgesloten positief bijgedragen aan het resultaat, zij het in zeer aanzienlijk mindere mate dan in 2014.

  Orderportefeuille

  De orderportefeuille ultimo 2015 bedraagt EUR 1.507 miljoen (ultimo 2014: EUR 2.014 miljoen). De daling wordt voor circa twee derde verklaard door de uitvoering van het Suezkanaalproject. Daarnaast is EUR 55 miljoen aan de Nederlandse orderportefeuille onttrokken als gevolg van de verkoop van het bedrijfsonderdeel De Jong. Vermeldenswaardige nieuwe projecten zijn het natuurherstelproject Marker Wadden (Nederland), het versterken van de Markermeerdijken (Nederland), verschillende havenonderhoudswerken zoals in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Qatar, Angola, Mexico en de aanleg van een nieuw eiland voor de kust van Panama-­stad. In de loop van het jaar is voor per saldo EUR 1.275 miljoen aan nieuw werk aangenomen.

  ORDERPORTEFEUILLE VERDELING NAAR MARKT

   

  2015

   

  2014

  (in miljoenen EUR)

      

  Nederland

   

  747,1

   

  865,0

  Rest van Europa

   

  219,8

   

  188,9

  Rest van de wereld

   

  540,0

   

  960,3

  totaal

   

  1.506,9

   

  2.014,2

  Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag