Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Offshore Energy

Offshore bagger- en steenstortwerken, zwaar transport, hijswerk en installatie, duik- en ROV-diensten ten behoeve van de ontwikkeling, aanleg, onderhoud en ontmanteling van olie- en LNG-import/exportfaciliteiten, offshore platforms, pijpleidingen en kabels en offshore windmolenparken.

OFFSHORE ENERGY

 

2015

 

2014

(in miljoenen EUR)

    

Omzet

 

1.233,4

 

1.238,6

EBITDA

 

418,4

 

387,8

Nettoresultaat van strategische deelnemingen

 

7,0

 

15,1

Bedrijfsresultaat (EBIT)

 

239,2

 

236,1

Order portefeuille per ultimo

 

975,2

 

1.207,4

  Omzet

  De omzet van het segment Offshore Energy was met EUR 1.233 miljoen nagenoeg stabiel (2014: EUR 1.239 miljoen), mede geholpen door een sterke USD. Bij Subsea Contracting is begin 2015 het omvangrijke Ichthys Gas Export Pipeline project in Australië opgeleverd. Daarnaast hebben projecten in onder meer Azerbeidzjan (Shah Deniz), Duitsland (DolWin2), de Filipijnen (Malampaya) en Argentinië (Vega Pleyade) bijgedragen aan de omzet.

  Marine Contracting, waar sinds 2015 zowel de long term Heavy Marine Transport activiteiten als de Transport & Installatie projecten van Dockwise deel van uitmaken, had een druk jaar. De belang­rijkste projecten betroffen het eerste deel van het offshore windmolenpark Veja Mate, het transport van de Goliat FPSO (Floating Production Storage and Offloading unit) naar Noorwegen, en de aanvang voor het transport en de installatie van modules voor de Hebron en Clair Ridge projecten in respectievelijk Canada en het Verenigd Koninkrijk. Met een toename van het aantal opdrachten voor het ontmantelen van oude offshore platformen (decommissioning) wordt de expertise van Salvage ook steeds vaker in deze divisie ingezet.

  Logistical Management heeft een uitzonderlijk druk jaar afgesloten met de uitvoering van een groot aantal transporten voor de LNG-­projecten Ichthys en Wheatstone in Australië.

  Bij Marine Services, waarvan sinds 2015 ook Fairmount en de short term Heavy Marine Transport activiteiten van Dockwise deel uitmaken, zijn de gevolgen van de verslechterde marktomstandig­heden duidelijk voelbaar. Bij wet towage in het bijzonder, maar ook bij de Dockwise­schepen, was sprake van druk op marges en bezetting. Vermeldenswaardig zijn de acht transporten ten behoeve van de (de)mobilisatie van baggermaterieel voor het Suezkanaalproject en het transport van de Armada Intrepid FPSO van Rotterdam naar Indonesië.

  Bij Subsea Services staan de activiteiten onverminderd onder druk als gevolg van de lage olieprijs en verslechterde marktomstandig­heden, met bijbehorende gevolgen voor de bezetting van het materieel en de opbrengsten. Dit kon ten dele worden opgevangen door materieel in te zetten op eigen decommissioning en offshore wind­- en munitieruimingsprojecten in Europa.

  Vlootontwikkelingen

  De Dockwise­-vloot realiseerde in 2015 een bezetting van 76% (2014: 84%). Medio februari is het nieuwe Dockwise­schip de White Marlin, met een laadvermogen van 72.000 ton, gedoopt en in de vaart genomen. De N-­klasse schepen en valpijpschepen hadden een vergelijkbare bezetting. Het multifunctionele N-­klasse schip Ndeavor is begin 2016 in Nederland omgebouwd van zijsteenstorter naar een kabellegschip. Samen met de Ndurance zal het schip worden ingezet op projecten van VBMS.

  Segmentresultaat

  De EBITDA van Offshore Energy is uitgekomen op EUR 418,4 miljoen en het bedrijfsresultaat op EUR 239,2 miljoen (2014 respectievelijk: EUR 387,8 miljoen en EUR 236,1 miljoen).

  Gelet op de verslechterde marktomstandigheden in de olie­ en gassector was het divisieresultaat uitzonderlijk goed en zelfs licht hoger dan vorig jaar. In de mix van activiteiten bleef de marge per saldo op een vergelijkbaar niveau als 2014, ondanks sterk uiteenlopende resultaten en marges tussen de activiteiten. Het segmentresultaat van Subsea en Marine Contracting lag op een vergelijkbaar goed niveau als in 2014. Bij Marine Services komen de korte termijn gerichte wet towage en short term Heavy Marine Transport activiteiten steeds meer onder druk te staan en bij vooral Subsea Services is een belangrijk deel van de vraag weggevallen en is de concurrentie fors toegenomen. De resultaatbijdrage van Logistical Management was, in lijn met de fors hogere omzet, substantieel hoger dan in het voorgaande jaar.

  Inbegrepen in het resultaat is ons aandeel in het nettoresultaat van strategische deelnemingen van met name VBMS en Asian Lift. De bijdrage vanuit deze activiteiten bedroeg EUR 7,0 miljoen (2014: EUR 15,1 miljoen). Bij VBMS was sprake van een relatief rustig jaar, waardoor het resultaat lager uitkwam dan in 2014. Asian Lift in Singapore had in het bijzonder een lastig jaar, met teruglopende vraag en een tegenvallende bezetting.

  Orderportefeuille

  Ultimo 2015 bedraagt de orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de portefeuille van strategische deelnemingen, EUR 975 miljoen (ultimo 2014: EUR 1.207 miljoen).

  In 2015 is voor per saldo EUR 1.001 miljoen aan werk aangenomen. In joint venture met VolkerWessels is een groot contract verworven voor de aanleg van het Veja Mate offshore windmolenpark. Daarnaast is op een aantal bestaande contracten meerwerk overeengekomen en zijn enkele kleinere platform decommissioning contracten verkregen, evenals een grote verscheidenheid aan long term en short term transportopdrachten.

  Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag