Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Towage & Salvage

Towage: sleepdiensten en af- en ontmeren van zeeschepen in havens en bij offshore terminals, beheer en onderhoud boven en onder de waterlijn van onshore en offshore olie- en gasterminals en aanverwante maritieme en managementdiensten.Salvage: assistentie verlenen aan schepen in nood, wrakopruiming, milieuzorg en advisering.

TOWAGE & SALVAGE

 

2015

 

2014

(in miljoenen EUR)

    

Omzet

 

294,9

 

270,6

EBITDA

 

96,2

 

118,6

Nettoresultaat van strategische deelnemingen

 

36,3

 

38,3

Bedrijfsresultaat (EBIT)

 

79,1

 

84,0

Orderportefeuille per ultimo

 

7,9

 

63,9

Omzet

De omzet in het segment Towage & Salvage is in 2015 toegenomen tot EUR 294,9 miljoen (2014: EUR 270,6 miljoen). De toename wordt volledig verklaard door een druk jaar bij Salvage.

Bij Towage is de omzet in 2015 afgenomen als gevolg van de strategie om deze activiteiten zoveel mogelijk in joint ventures onder te brengen. Met ingang van het derde kwartaal 2014 worden de havensleepactiviteiten in Noord-­ en Zuid-­Amerika in joint venture uitgevoerd met SAAM S.A. uit Chili en zijn deze conform IFRS11 gedeconsolideerd.

In 2015 was Boskalis onder de naam SMIT Towage Northwest Europe actief met sleepactiviteiten in de havens van Rotterdam, België en Liverpool. Per saldo was het activiteitenniveau nagenoeg stabiel.

Salvage heeft een zeer druk jaar gehad met een groot aantal wrakopruimingsprojecten. Naast het verwijderen van het gezonken autotransportschip Baltic Ace in de Noordzee en het verwijderen van een jack-up platform voor de kust van Angola was SMIT Salvage onder meer ook druk met de bergingen van gekantelde jack-up platforms in Mexico en Qatar.

Segmentresultaat

De EBITDA in het segment Towage & Salvage bedroeg EUR 96,2 miljoen en het bedrijfsresultaat is uitgekomen op EUR 79,1 miljoen (2014: EUR 118,6 miljoen respectievelijk EUR 84,0 miljoen).

Bij Towage is het resultaat afgenomen, voornamelijk als gevolg van deconsolidatie-­effecten. Bij Salvage is het resultaat positief beïnvloed door de uitvoering van de bovengenoemde projecten, evenals door gebruikelijke afwikkeleffecten uit eerder uitgevoerde emergency response projecten.

Ons aandeel in het nettoresultaat van strategische deelnemingen is inbegrepen in het resultaat. Het betreft hier met name de deelnemingen Keppel Smit Towage (KST), Smit Lamnalco en Saam Smit Towage. De bijdrage uit de strategische deelnemingen bedraagt EUR 36,3 miljoen (2014: EUR 38,3 miljoen). De resultaatbijdragen van Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco bleven achter door een combinatie van zwakke marktomstandig­heden in zowel de spotmarkt als bij lange termijn contracten en een impairmentlast bij KST.

Orderportefeuille

De omvang van de orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van strategische deelnemingen, bedraagt EUR 7,9 miljoen (ultimo 2014: 63,9 miljoen). In de loop van het jaar is voor per saldo EUR 133,1 miljoen aan werk aangenomen. De orderportefeuille heeft uitsluitend betrekking op het bedrijfsonderdeel Salvage.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag