Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Veiligheid

Veiligheid is voor Boskalis een license to operate en heeft de hoogste prioriteit in een omgeving en met werkzaamheden die een relatief hoog risicoprofiel hebben. Sinds de invoering van ons bedrijfsbrede veiligheidsprogramma NINA (No Injuries, No Accidents) vijf jaar geleden is er duidelijk sprake van een cultuuromslag. Veiligheid is voor onze medewerkers een belangrijk verbindend element en een intrinsieke waarde geworden. NINA is inmiddels binnen al onze bedrijfsonderdelen successievelijk geïntroduceerd en omarmd.

Sinds de start in 2010 is de ongevallenfrequentie Lost Time Injury Frequency (LTIF) significant lager geworden. Het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren is fors gedaald van 0,67 in 2010 naar 0,08 in 2015 (2014: 0,09), ondanks de forse groei van ons bedrijf. Om onze veiligheidsprestatie nog verder te verbeteren zullen we de komende jaren onze sturing aanscherpen en ons tevens richten op de Medical Treatment Cases en Restricted Work Cases. Door ons te richten op een reductie in alle drie de categorieën zullen naar verwachting ongevallen met letsel nog verder afnemen.

Na de introductie van NINA binnen de divisie Offshore Energy in 2014 is in 2015 met een intensief trainingsprogramma gestart. Ook bij Salvage en de voormalige MNO Vervat medewerkers bij Boskalis Nederland is hiermee van start gegaan. Hiermee is de doelstelling gerealiseerd om NINA in 2015 overal in de organisatie in te voeren.

Als gevolg van NINA is de frequentie van de ongevallen gedaald en de impact ervan afgenomen. Oftewel er gebeuren minder ernstige ongevallen met (zwaar) letsel. Niettemin neemt het aantal meldingen van incidenten, op basis van de zogenoemde Safety Hazard Observation Cards (SHOC) de afgelopen jaren toe. Het aantal SHOC-­meldingen in 2015 bedroeg 5.642. Daarnaast zijn er 864 near misses gerapporteerd. SHOC­ en near misses meldingen zien wij als een maatstaf voor de proactieve veiligheidsbeleving in de organisatie. NINA stimuleert dergelijke situaties te melden zodat we proactief kunnen bijsturen.

Voor een gedetailleerde rapportage over ons veiligheidsbeleid en onze veiligheidsprestaties verwijzen wij u naar ons CSR­-verslag.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag