Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Strategie en Business Drivers

Boskalis richt zich met zijn strategie op de kansen en uitdagingen waar de onderneming zich voor gesteld ziet. Die strategie is gebaseerd op twee pijlers: Focus en Strengthen & Rationalize. Focus richt zich op Value-Adding Assets en specifieke markt­segmenten. Daarbij zien we dat klanten vaker geïntegreerde, innovatieve dienstverlening of turn key oplossingen van ons verlangen waarbij zij vaak ook de verantwoordelijkheid voor de daaraan verbonden risico’s aan ons willen toewijzen.

Boskalis is actief op markten die vooral worden gedreven door lange termijn demografische en economische factoren, waaronder groei van de wereldbevolking, de wereldeconomie en internationale handels-­ en transportvolumes, met name over water. Hoewel de lange termijn verwachtingen voor deze factoren positief zijn, ontwikkelen deze trends zich minder gunstig in een aantal van de regio’s en markten waarin Boskalis actief is en zijn de vooruitzichten voor zowel de korte als middellange termijn onzeker.

Zeker ook gezien het bovenstaande, is effectief beheer van zowel risico’s als kansen essentieel voor de succesvolle realisatie van de strategie en plannen van de groep. Het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s en kansen is – met name ten aanzien van de aanbesteding, voorbereiding en uitvoering van projecten – verankerd in onze managementaanpak.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s en risico’s ten aanzien van de financiële verslaggeving. Waar mogelijk wordt, gegeven de aard van onze activiteiten, aangegeven welke soorten van risico’s wij bereid zijn te aanvaarden en voor welke soorten risico’s wij in het algemeen mitigerende maatregelen nemen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag