Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Politieke en kredietrisico’s

Hiertoe behoren risico’s met betrekking tot onrust of ontwrichting als gevolg van politieke ontwikkelingen en geweld, alsmede wanbetaling door opdrachtgevers. Boskalis hanteert een strikt acceptatie-­ en afdekkingsbeleid ten aanzien van politieke en betalingsrisico’s. Tenzij sprake is van zeer sterke kredietwaardige klanten met een onomstreden kredietverleden, worden normaliter alle substantiële risico’s afgedekt via kredietverzekeringen, bankgaranties en/of vooruitbetalingen. Omzet en resultaat worden administratief pas verantwoord wanneer voldoende zekerheid bestaat over de realisatie ervan. In situaties waar de klant een special purpose vehicle is, wordt extra aandacht geschonken aan het identificeren en beheersen van kredietrisico’s.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag