Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Valutarisico’s

De functionele valuta van Boskalis is de euro. Een aantal business units, vooral op het gebied van Heavy Marine Transport, alsmede diverse substantiële deelnemingen (Smit Lamnalco, Keppel Smit Towage, Asian Lift, Saam Smit Towage) heeft een functionele valuta anders dan de euro. De meest belangrijke hiervan is de US dollar gevolgd door de Singapore dollar. Het grootste deel van de inkomsten en uitgaven van deze entiteiten is deels of geheel gebaseerd op deze niet­-euro valuta. De deelnemingen in deze entiteiten worden bezien vanuit een langetermijnperspectief. Wisselkoersrisico’s die samenhangen met deze entiteiten worden niet afgedekt, omdat er vanuit wordt gegaan dat schommelingen in de valutakoersen, rente­- en inflatie-­ontwikkelingen elkaar op lange termijn zullen compenseren. 

Een groot deel van de activiteiten van de groepsmaatschappijen dat de euro als functionele valuta heeft, wordt niet gecontracteerd in euro’s. Dit betreft met name groepsmaatschappijen die actief zijn in baggeren en daaraan gerelateerde projecten. De kosten van deze entiteiten zijn echter grotendeels gebaseerd op de euro. Doorgaans worden de nettokasstromen in niet­-euro valuta binnen deze entiteiten direct volledig afgedekt, in de meeste gevallen door middel van valutatermijncontracten. Vooral de koers van de US dollar ten opzichte van de euro is daarbij van belang. Een groot deel van de projecten wordt gecontracteerd in US dollars of valuta die daar in meer of mindere mate aan gekoppeld zijn. Binnen de baggerindustrie heeft het merendeel van onze grote, internationaal opererende concurrenten eveneens een kosten­structuur die grotendeels aan de euro gerelateerd is. Dit impliceert dat onze relatieve concurrentiepositie niet sterk onderhevig is aan wisselkoersschommelingen. In een aantal marktsegmenten – in het bijzonder binnen Offshore Energy – ondervinden wij concurrentie van partijen met een kostenstructuur die niet aan de euro gerelateerd is. De invloed van wisselkoersschommelingen op onze concurrentiepositie in deze marktsegmenten is daarom groter. Per saldo wordt de concurrentiepositie van de onderneming in deze activiteiten beperkt beïnvloed door schommelingen in valutakoersen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag