Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Belastingrisico’s

Door de (steeds veranderende) mix van project- en operationele resultaten in een veelheid van landen en entiteiten, worden diverse soorten belastingen, zoals winstbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en importheffingen, vastgesteld en vervolgens afgedragen in verschillende landen. Winst wordt toebedeeld aan landen waarin waarde wordt gecreëerd volgens nationale en internationale regels en normen, die zeer complex kunnen zijn. Kennis hierover en de naleving c.q. toepassing hiervan zijn geborgd in procedures binnen de functie Fiscale Zaken. Daar waar onvoldoende kennis intern beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van externe adviseurs.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag