Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Evaluatie risicomanagement en interne beheersystemen

Om de snelle groei die Boskalis de laatste jaren heeft doorgemaakt te faciliteren zijn belangrijke organisatorische aanpassingen doorgevoerd, waaronder de inrichting van een divisiestructuur. In vervolg daarop is ook gestart met het waar nodig aanpassen van de systemen en processen op het gebied van kwaliteitszorg, risicomanagement en interne beheersing. Mede in het licht van de uitdagende marktontwikkelingen, hadden we op dit gebied meer voortgang willen zien dan gedurende het verslagjaar is gerealiseerd. Op basis van in de jaarplannen van de business units opgenomen taakstellingen, verwachten wij in 2016 substantiële voortgang te realiseren.

De opzet en werking van onze risicomanagement en interne beheerssystemen worden jaarlijks met de Raad van Commissarissen besproken.

Hoe zorgvuldig risicomanagement en interne beheerssystemen ook zijn ingericht, ze kunnen geen absolute zekerheid geven omtrent het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen, noch kunnen zij garanderen dat materiële fouten, verliezen, fraude of overtreding van wet­ en regelgeving niet zullen voorkomen.

Verklaring aangaande risico’s ten aanzien van de financiële verslaglegging

Met inachtneming van de bovengenoemde verbetermogelijkheden en beperkingen, is de Raad van Bestuur van mening dat:

  • de interne risicobeheer­- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat; en

  • de risicobeheer­- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag