Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Vooruitzichten

Het algemene marktbeeld zal voor de komende periode in het teken staan van lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges. Bij Dredging & Inland Infra ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico’s. Met de opdrachten in portefeuille is een goed deel van de vloot voor 2016 bezet, zij het tegen lagere marges dan in voorgaande jaren. Bij Offshore Energy is het beeld nog altijd gemengd. Een aantal lange termijn contracten en reeds aangenomen werk biedt voor een deel van de vloot stabiliteit, maar de spotmarkt-­gerelateerde transportactiviteiten en subsea services ervaren druk op bezetting en marge. De offshore windmarkt biedt ook nieuwe kansen, mede door de recent aangekondigde voorgenomen acquisitie van offshore activiteiten van VolkerWessels. In de loop van dit jaar zullen alle Towage­activiteiten in joint ventures zijn ondergebracht. Marktvolumes zijn hier relatief stabiel, maar ook hier is de verwachting dat de concurrentie bij met name terminal services zal toenemen.

Om in te spelen op deze marktontwikkelingen is een vlootrationalisatie­ en kostenreductieprogramma gestart. De verwachting is dat zowel bij Dredging als bij Offshore Energy materieel uit de vaart zal worden genomen met bijbehorende personele gevolgen. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar het verlagen van de kosten van het wereldwijde kantorennetwerk.

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere marktomstandigheden, is het moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat 2016. Wel staat vast dat het nettoresultaat aanzienlijk lager zal uitkomen dan het zeer sterke resultaat van 2015.

Voor 2016 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 200 miljoen verwacht, exclusief acquisities. Dit zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De financiële positie van Boskalis is zeer solide en de solvabiliteit is toegenomen tot 56%. Door het goede resultaat en een lagere nettoschuldpositie is de nettoschuld : EBITDA ratio verder afgenomen tot 0,4.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag