Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Tienjarenoverzicht

(in miljoenen EUR, tenzij anders vermeld)

  

2015

 

2014(12)

 

2013(12)

 

2012(11)

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

                      

Omzet

  

3.240

 

3.167

 

3.144

 

3.081

 

2.801

 

2.674

 

2.175

 

2.094

 

1.869

 

1.354

Orderportefeuille (nog te verrichten werk)

  

2.490

 

3.286

 

3.323

 

4.106

 

3.489

 

3.248

 

2.875

 

3.354

 

3.562

 

2.543

                      

Bedrijfsresultaat (EBIT)

(2)

 

562,8

 

652,3

 

463,4

 

335,8

 

354,1

 

401,9

 

249,3

 

339,1

 

245,5

 

150,3

EBITDA

(3)

 

884,7

 

945,9

 

757,2

 

567,1

 

590,5

 

621,5

 

444,9

 

454,6

 

348,1

 

236,8

Nettoresultaat

  

440,2

 

490,3

 

365,7

 

249,0

 

254,3

 

310,5

 

227,9

 

249,1

 

204,4

 

116,6

                      

Nettogroepswinst

  

443,5

 

492,2

 

365,3

 

252,0

 

261,0

 

312,9

 

229,2

 

250,1

 

207,1

 

117,0

Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

  

321,9

 

293,5

 

293,8

 

231,3

 

236,4

 

219,6

 

195,7

 

115,4

 

102,5

 

86,6

Cashflow

  

765,4

 

785,7

 

659,1

 

483,3

 

497,4

 

532,5

 

424,8

 

365,6

 

309,6

 

203,6

                      

Eigen vermogen

  

3.714

 

3.151,9

 

2.525,2

 

1.898,0

 

1.732,8

 

1.565,0

 

1.295,8

 

860,1

 

768,1

 

618,6

                      

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000)

(4)

 

124.182

 

121.606

 

118.445

 

105.644

 

102.391

 

99.962

 

88.372

 

85.799

 

85.799

 

85.799

Aantal uitstaande aandelen (x 1.000)

(5)

 

125.627

 

122.309

 

120.265

 

107.284

 

103.472

 

100.974

 

98.651

 

85.799

 

85.799

 

85.799

Aantal medewerkers

  

8.268

 

8.446

 

8.459

 

15.653

 

13.935

 

13.832

 

10.514

 

10.201

 

8.577

 

8.151

                      

Kengetallen (in procenten)

                     

Bedrijfsresultaat in % van de omzet

  

17,4

 

20,6

 

14,7

 

10,9

 

12,6

 

15,0

 

11,5

 

16,2

 

13,1

 

11,1

Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen

(6)

 

10,8

 

13,8

 

13,0

 

11,1

 

12,1

 

18,1

 

20,2

 

29,1

 

27,7

 

19,1

Rentabiliteit eigen vermogen

(7)

 

12,8

 

17,3

 

16,5

 

13,8

 

15,4

 

21,7

 

21,1

 

30,6

 

29,5

 

20,1

Solvabiliteit

(8)

 

56,3

 

53,4

 

47,6

 

39,2

 

37,4

 

37,1

 

46,5

 

34,0

 

35,3

 

39,4

                      

Gegevens per aandeel (in EUR)

                     

Winst

(5) (9)

 

3,54

 

4,03

 

3,09

 

2,36

 

2,48

 

3,11

 

2,58

 

2,90

 

2,38

 

1,36

Cashflow

(5)

 

6,16

 

6,46

 

5,56

 

4,59

 

4,86

 

5,33

 

4,81

 

4,26

 

3,61

 

2,37

Dividend

  

1,60

 

1,60

 

1,24

 

1,24

 

1,24

 

1,24

 

1,19

 

1,19

 

1,19

 

0,68

                      

Laagste / hoogste koers (in EUR)

                     

(Certificaten van) gewone aandelen

  

35,70

 

33,71

 

26,92

 

23,26

 

20,67

 

23,16

 

13,25

 

15,30

 

21,06

 

14,67

   

49,21

 

47,18

 

38,58

 

34,50

 

38,46

 

36,58

 

28,45

 

42,45

 

46,25

 

25,48

  (1) Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen.
  (2) Het bedrijfsresultaat volgens de geconsolideerde winst- en verliesrekening.
  (3) Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen.
  (4) Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen onder aftrek van de voorraad ingekochte eigen aandelen.
  (5) Aantal uitstaande gewone aandelen onder aftrek van de voorraad ingekochte eigen aandelen per 31 december.
  (6) Nettoresultaat + rentelasten langlopende leningen in % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (eigen vermogen + langlopende leningen).
  (7) Nettoresultaat in % van het gemiddeld eigen vermogen.
  (8) Groepsvermogen in % van balanstotaal (vaste activa + vlottende activa).
  (9) Tot en met het boekjaar 2015 is het verwateringseffect vrijwel nihil.
  (10) Op 21 mei 2007 splitste Koninklijke Boskalis Westminster N.V. het gewone aandeel Boskalis in de verhouding 3:1 (drie nieuwe aandelen voor één oud aandeel) om de verhandelbaarheid van het aandeel te vergroten. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de gegevens met betrekking tot het aantal aandelen en de gegevens per aandeel voor alle perioden omgerekend tot de situatie na splitsing van de gewone aandelen in 2007.
  (11) Aangepast in verband met toepassing van de gewijzigde IFRS-regelgeving (IAS19R).
  (12) Met ingang van 1 januari 2014 past Boskalis IFRS11 toe, hetgeen consequenties heeft voor de wijze waarop strategische deelnemingen worden verantwoord. De 2013 cijfers zijn hierop aangepast.

  Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag