Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Financiële informatie over 2015

De cijfers voor de twaalf maanden tot en met 31 december 2015 vermeld in deze HTML-versie van de Verkorte Financiële Informatie over 2015 zijn afgeleid van de Jaarrekening 2015. Bij de Verkorte Financiële Informatie 2015 van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is op 9 maart 2016 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Deze HTML-versie van de Jaarrekening over 2015 bevat niet alle financiële informatie en toelichtingen conform de vereisten van de International Financial Reporting Standards (EU-IFRS) zoals aanvaard door de Europese Unie, en Titel 9 Boek 2 BW. Het lezen van (een deel van) deze HTML-versie van de Verkorte Financiële Informatie 2015 vormt dan ook geen vervanging voor het lezen van de gecontroleerde Jaarrekening 2015 van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Een pdf-versie van het Jaarverslag 2015, inclusief de Jaarrekening 2015, is te vinden op deze website en op www.boskalis.nl. Van dit verslag is een Engelse vertaling beschikbaar. In geval van verschillen tussen beide versies prevaleert de Nederlandse tekst.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag