Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(in duizenden EUR)

 

Toelichting

 

2015

 

2014

       

Bedrijfsopbrengsten

      

Netto-omzet

 

[6]

 

3.240.327

 

3.166.888

Overige opbrengsten

 

[7]

 

8.404

 

11.296

    

3.248.731

 

3.178.184

       

Bedrijfslasten

      

Grondstoffen, materialen, diensten en uitbesteed werk

 

[8]

 

-1.918.116

 

-1.774.745

Personeelslasten

 

[9]

 

-513.088

 

-513.991

Overige lasten

 

[7]

 

-4.557

 

-

Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

 

[14/15]

 

-293.091

 

-293.514

    

-2.728.852

 

-2.582.250

Aandeel in resultaat van joint ventures en geassocieerde deelnemingen (na winstbelastingen)

 

[16]

 

43.260

 

56.411

Herwaardering belang in Fugro N.V.

 

[5]

 

28.478

 

-

Bijzondere waardevermindering Fugro N.V.

 

[16]

 

-28.824

 

-

       

Bedrijfsresultaat

   

562.793

 

652.345

       

Financieringsbaten en -lasten

      

Financieringsbaten

 

[10]

 

1.163

 

10.100

Financieringslasten

 

[10]

 

-32.974

 

-46.054

    

-31.811

 

-35.954

       

Winst voor belastingen

   

530.982

 

616.391

       

Winstbelastingen

 

[11]

 

-87.452

 

-124.163

       

Nettogroepswinst over de verslagperiode

   

443.530

 

492.228

       

Nettogroepswinst over de verslagperiode toerekenbaar aan:

      

Aandeelhouders

   

440.178

 

490.290

Minderheidsbelangen

   

3.352

 

1.938

    

443.530

 

492.228

       

Gewogen gemiddeld aantal aandelen

 

[22.4]

 

124.181.528

 

121.606.364

       

Gewone winst per aandeel

 

[22.4]

 

EUR 3,54

 

EUR 4,03

Verwaterde winst per aandeel

 

[22.4]

 

EUR 3,54

 

EUR 4,03

    Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag