Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(in duizenden EUR)

 

Toelichting

 

2015

 

2014

       

Nettogroepswinst over de verslagperiode

   

443.530

 

492.228

       

Niet-gerealiseerde resultaten welke niet zullen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekeningen

      

Actuariële winsten en verliezen en limitering nettopensioenvorderingen op toegezegd-pensioenregelingen

 

[24.1]

 

45.554

 

-63.542

Aandeel in niet-gerealiseerde resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

   

2.310

 

-

Winstbelastingen op niet-gerealiseerde resultaten welke niet zullen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekeningen

 

[13]

 

-6.772

 

10.272

Totaal niet-gerealiseerde resultaten welke niet zullen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekeningen, na belastingen

   

41.092

 

-53.270

       

Niet-gerealiseerde resultaten welke na eerste opname mogelijk worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening

      

Herwaarderingsresultaat reclassificatie belang in Fugro N.V.

 

[16]

 

-28.478

 

-

Mutatie in de reële waarde van financiële instrumenten beschikbaar voor verkoop

 

[17.2]

 

-20.093

 

48.571

Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten

   

169.474

 

191.166

Wijziging reserve koersomrekeningsverschillen voor verkoop belang in samenwerkingsverband

   

-

 

9.583

Mutatie in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

 

[27.2]

 

7.013

 

5.505

Winstbelastingen op niet-gerealiseerde resultaten welke na eerste opname mogelijk worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening

 

[13]

 

-874

 

-313

Totaal niet-gerealiseerde resultaten welke na eerste opname mogelijk worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening, na belastingen

   

127.069

 

254.512

       

Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode, na winstbelastingen

   

168.161

 

201.242

       

Totaal gerealiseerde en niet-geraliseerde resultaten over de verslagperiode

   

611.691

 

693.470

       

Toe te rekenen aan:

      

Aandeelhouders

   

609.938

 

691.532

Minderheidsbelangen

   

1.753

 

1.938

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode

   

611.691

 

693.470

    Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag