Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(in duizenden EUR)

 

Geplaatst kapitaal

 

Agio- reserve

 

Overige reserves

 

Reserve ingehouden winsten

 

Totaal

 

Minderheids-belangen

 

Totaal groepsvermogen

               

Toelichting

 

[22.1]

 

[22.1]

 

[22.5]

 

[22.2]

      
               

Stand per 1 januari 2015

 

98.350

 

537.245

 

422.744

 

2.093.598

 

3.151.937

 

7.877

 

3.159.814

               

Totaal gerealiseerde en niet- gerealiseerde resultaten over de verslagperiode

              
               

Nettogroepswinst over de verslagperiode

       

440.178

 

440.178

 

3.352

 

443.530

               

Niet-gerealiseerde resultaten

              

Actuariële winsten en verliezen en limitering nettopensioenvorderingen op toegezegd-pensioenregelingen, na belasting

     

38.782

 

-

 

38.782

 

-

 

38.782

Aandeel in niet-gerealiseerde resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

     

2.310

 

-

 

2.310

 

-

 

2.310

Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten, na belasting

     

173.407

 

-

 

173.407

 

-1.599

 

171.808

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen, na belasting

     

3.832

 

-

 

3.832

 

-

 

3.832

Herwaarderingsresultaat reclassificatie belang in Fugro N.V.van belang in Fugro N.V.

       

-28.478

 

-28.478

 

-

 

-28.478

Herwaardering van belang in Fugro N.V.

     

-

 

-20.093

 

-20.093

 

-

 

-20.093

Mutatie reserve deelnemingen

     

-19.300

 

19.300

 

-

 

-

 

-

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

     

199.031

 

-29.271

 

169.760

 

-1.599

 

168.161

               

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode

     

199.031

 

410.907

 

609.938

 

1.753

 

611.691

               

Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

              

Inkoop van eigen aandelen

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

               

Uitkeringen aan aandeelhouders

              

Contant dividend

 

-

 

-

 

-

 

-47.562

 

-47.562

 

-2.037

 

-49.599

Dividend in aandelen

 

2.151

 

-1.438

 

-

 

-713

 

-

 

-

 

-

               

Totaal transacties met aandeelhouders

 

2.151

 

-1.438

 

-

 

-48.275

 

-47.562

 

-2.037

 

-49.599

               

Stand per 31 december 2015

 

100.501

 

535.807

 

621.775

 

2.456.230

 

3.714.313

 

7.593

 

3.721.906

    Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag