Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Ons bedrijfsmodel samengevat

Missie en visie

Boskalis is wereldwijd een toonaangevende dienstverlener en expert op het gebied van baggeren en maritieme diensten en creëert een nieuwe horizon voor al zijn stakeholders. Dit doen wij door een unieke combinatie van mensen, materieel en activiteiten. Wij leveren innovatieve en competitieve totaaloplossingen voor onze klanten in de offshore energiesector, havens en kust- en deltagebieden volgens de hoogste standaarden van veiligheid en duurzaamheid.

Megatrends

Onze business drivers zijn duidelijke langetermijn trends. De vraag naar onze totaaloplossingen en (innovatieve) diensten wordt gedreven door de groei van de wereldbevolking en grotere welvaart, een groeiende wereldhandel, de stijgende vraag naar (duurzame) energie en grondstoffen, alsmede klimaatverandering. Met zijn strategie en activiteiten speelt Boskalis in op deze mondiale megatrends. Met het bedrijfsmodel als fundament wordt continu een evenwicht nagestreefd ten aanzien van de belangen van alle relevante stakeholders.

Strategie

De strategie van Boskalis vloeit logisch voort uit onze missie en visie en de mondiale megatrends. Gelet op de gewijzigde marktomstandigheden en onzekerheden op korte en middellange termijn is de strategie voor de komende periode verlegd van groei (Expand) naar versterken (Strengthen) en het benutten van de kansen die de markten bieden. Daarbij dient de organisatie te worden aangescherpt en op onderdelen gerationaliseerd (Rationalize). De nadruk ligt derhalve op twee pijlers: Focus en Strengthen &Rationalize. Focus is gericht op Value-Adding Assets en specifieke marktsegmenten. De pijler Strengthen & Rationalize betreft alle divisies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk Strategie in ons Jaarverslag 2015.

Innovatie

Blijven innoveren is cruciaal voor de toekomst van Boskalis. Hiertoe bieden wij onze medewerkers alle ruimte, waaronder met de Boskalis Innovation Challenge. Een goed voorbeeld hiervan wordt beschreven in de thematekst 3D geprinte riffen.

Activiteiten

Wij bieden naast onze traditionele baggeractiviteiten een breed scala aan maritieme diensten ten behoeve van de offshore energiesector. Daarnaast zijn we actief met sleepdiensten en reddings- en bergingswerk. Met onze grote expertise, multidisciplinair aanbod, veelzijdige state-of-the-art vloot en uitgebreide ervaring met engineering en projectmanagement bewijzen we keer op keer, op moeilijke locaties waar ook ter wereld, complexe projecten op tijd, veilig en binnen budget te kunnen realiseren. Met onze ruim 8.200 mede werkers en onze vloot van circa 1.000 schepen en vaartuigen streven we ernaar om onze oplossingen duurzaam te ontwerpen en te realiseren.

Medewerkers

Onze business is kapitaal- en kennisintensief en projectgedreven. Om over voldoende talentvolle en gekwalificeerde medewerkers te kunnen beschikken investeren we in hun opleiding en ontwikkeling. Het merendeel van onze medewerkers heeft een vaste aanstelling. Deze vaste medewerkers hebben veelal een lang dienstverband en het verloop is laag. Voor projecten wordt onze vaste kern van medewerkers aangevuld vanuit een flexibele schil. Naar gelang de projectspecificaties worden deze medewerkers waar mogelijk lokaal geworven en/of aangetrokken via een tijdelijk dienstverband, dat afloopt aan het einde van het project. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de HR-gegevens in de Bijlage.

Markten

Boskalis opereert mondiaal en concentreert zich op marktsegmenten die op langetermijn structurele groei tonen en in de komende periode kansen bieden: Energie (olie, gas, wind en decommissioning), Havens en Klimaatverandering-gerelateerd (kust- en oeververdediging). Deze spreiding geeft ons zowel een solide basis als de flexibiliteit om een breed scala aan projecten te kunnen verwerven en biedt goede vooruitzichten op evenwichtige en bestendige groei. We zijn voor klanten actief in meer dan 75 landen in zes werelddelen.

Value-adding assets

Het succes van Boskalis is duurzaam indien waarde wordt gecreëerd voor alle stakeholders, waarbij de diverse klantengroepen op een evenwichtige manier met de verscheidenheid van onze vloot, mensen en competenties worden bediend. Binnen en tussen de marktsegmenten zien we echter dat de behoeften van onze klanten en de samenhangende projectrisico’s sterk uiteen lopen, waardoor keuzes gemaakt moeten worden. Boskalis richt zich op het beschikbaar hebben en leveren van Value-Adding Assets. Wij hebben klanten die geïntegreerde, innovatieve dienstverlening of turn key-oplossingen van ons verlangen. Om aan deze klantwensen te voldoen zijn aanvullende en elkaar versterkende competenties noodzakelijk, zoals risicomanagement en engineering. Ook moeten wij in staat zijn als hoofdaannemer op te treden en is ervaring op het gebied van projectmanagement essentieel. In dit segment met potentieel hogere marges positioneren wij ons wereldwijd nadrukkelijk richting de bovenkant van de S-curve (zie illustratie). Door met onze assets op verschillende punten van de S-curve actief te zijn, streven we een optimale balans na van marge maximalisatie en vlootbezetting. In een markt waar zowel volumes als marges onder druk staan, bevindt het overgrote deel van het werk zich in de onderste helft van de S-curve en ligt de nadruk enerzijds op behoud van vlootbezetting tegen een verantwoord risicoprofiel. Cost Leadership is hier een belangrijke voorwaarde. Anderzijds dienen wij kritisch te zijn over de mogelijkheden om voldoende waarde toe te voegen aan assets onderin de S-curve, waar de capaciteitsdruk het grootst is. Bij onvoldoende zicht op duurzame waardecreatie zullen wij assets afstoten (rationalisatie).

Voor meer informatie over onze organisatiestructuur, profiel, de belangrijkste cijfers en resultaten over 2015, aandeelhoudersinformatie, de marktontwikkelingen en de vooruitzichten verwijzen wij u naar ons Jaarverslag 2015.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag