Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Maatschappelijke investeringsprogramma’s

Boskalis heeft een traditie in het steunen van wetenschappelijk onderzoek dat van (potentieel) belang is voor onze sector. Samen met kennisinstituten en universiteiten voeren we (fundamenteel) onderzoek uit en delen we kennis via lezingen en presentaties. Aan de TU Delft financieren we (deels) een baggerleerstoel en stellen we een wetenschappelijk medewerker beschikbaar. Tussen de TU Delft en de Universiteit van Wageningen wordt een duo-docentschap gefaciliteerd. Boskalis begeleidt jaarlijks stagiaires, afstudeerders en promovendi. In 2015 zijn dit er 201 geweest (2014:124).

Op onze vestigingen en projecten ontwikkelen onze medewerkers initiatieven die van harte worden ondersteund door het management, zoals de uitkering van veiligheidsbonussen aan lokale goede doelen en bijdrages aan zorg, onderwijs en infrastructuur. We kiezen bewust niet voor een centraal aangestuurd community programma, aangezien lokale kantoor- en projectorganisaties het best in staat zijn om passende lokale initiatieven te selecteren en te ondersteunen. Vanuit hun intrinsieke motivatie leidt deze aanpak tot de meest succesvolle partner schappen. Zo hebben we in Nigeria samen met een lokale NGO een malariapreventie programma opgezet. Daarnaast zijn er opdrachtgevers die aan de ondersteuning van lokale gemeenschappen belang hechten en dat bij de gunning van een project meewegen. Voorbeelden van investeringen in 2015 treft u hierna aan.

Het sociaal-economische ontwikkelingsprogramma in Zuid-Afrika

Ook in 2015 was het Sociaal-Economisch Ontwikkelingsprogramma van SMIT Amandla Marine (SAM) gericht op programma’s in Zuid-Afrika om voorheen achtergestelde zwarte* Zuid-Afrikanen toegang tot de economie te verschaffen. SAM is partnerschappen aangegaan met een aantal erkende onderwijs- en welzijnsinstellingen in Zuid-Afrika, om zowel steun op het gebied van onderwijs te verlenen als om de maritieme sector te promoten. Dit is van cruciaal belang voor het opbouwen van een talentpijplijn voor de sector. Bij SAM is 7% van onze werknemers werkzaam.

In 2015 zijn onder andere de volgende resultaten bereikt:

  • Toekennen van 11 studiebeurzen voor primair, secundair en tertiair onderwijs aan kinderen van werknemers uit de lagere inkomensgroepen.

  • Toekennen van 4 volledige studiebeurzen aan zwarte Zuid-Afrikanen in het eerste jaar van de richtingen maritieme studies en maritieme techniek aan een van de Zuid-Afrikaanse technische universiteiten.

  • Donatie aan een maritieme middelbare school in Kaapstad (circa EUR 3.700) en een donatie van EUR 1.900 ten behoeve van een voedselprogramma op een basisschool in Port Nolloth.

  • Sponsoring (ruim EUR 23.000) van een lesboek maritieme economie voor leerlingen in de vierde klas van de middelbare school, een online kennisbank (circa EUR 6.500) op het gebied van maritieme economie voor middelbare schoolleerlingen en een nieuwe handbike (circa EUR 4.400) voor mensen met een lichamelijke beperking die lid zijn van de Maties Parasport organisatie.

  • Daarnaast hebben 60 werknemers deelgenomen aan een aantal maatschappelijke projecten in het kader van de dag waarop Nelson Mandela wordt herdacht.

*De term ‘zwart’ is hier gekozen door de Zuid-Afrikaanse overheid en verwijst naar Zuid-Afrikanen van Afrikaanse, Gekleurde en Indiase afkomst die voorheen werden achtergesteld door het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

De Boskalis Beach Cleanup Tour

Het doel van de jaarlijkse Boskalis Beach Cleanup Tour, een initiatief van NGO Stichting De Noordzee, is om de hele Noordzeekust schoon te maken en daarmee aandacht te vragen voor de problematiek van de plastic soep. Boskalis is sinds 2013 hoofdsponsor. De Boskalis Beach Cleanup Tour startte dit keer op 1 augustus 2015 en eindigde op 27 augustus op het strand van Schiermonnikoog. Op 8 augustus deden 205 Boskalis collega’s en hun familieleden, waaronder 76 kinderen, mee met de achtste etappe van de Boskalis Beach Cleanup Tour. Voorafgaand aan deze familiedag maakten leden van Young Boskalis het strand schoon tussen de plaatsen Rockanje en Oostvoorne. In totaal is 11.555 kilo afval tijdens de tour opgehaald door 2.015 vrijwilligers. Eind september werd het initiatief op kleinere schaal overgenomen door collega’s van Dockwise USA in Houston, die samen deelnamen aan de vergelijkbare actie ‘Texas Adopt-a-Beach’, waarbij een deel van het strand van Galveston werd opgeruimd.

Overige investeringsprogramma’s

In 2015 zijn er naast de bovengenoemde initiatieven tientallen gemeenschapsinitiatieven op projectniveau of door lokale kantoren uitgevoerd. Deze activiteiten hebben plaatsgevonden in een groot aantal landen variërend van het Verenigd Koninkrijk tot Mexico. Enkele voorbeelden zijn donaties aan lagere scholen en kindertehuizen in Nigeria en Mexico, sponsorschap van een reddingsboot en -helicopter in Finland en de ondersteuning van gezondheidsprogramma’s in Brazilië. Daarnaast hebben honderden medewerkers zich ingezet voor diverse goede doelen die door Boskalis worden ondersteund.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag