Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Biodiversiteit en ecosystemen

Eco-engineering

Boskalis onderscheidt zich met zijn eco-engineering-expertise, gebaseerd op de Building with Nature-filosofie. Bij het ontwerp van een project nemen wij het natuurlijk systeem als vertrekpunt en tegelijkertijd ook de belangen van alle stakeholders mee. De Building with Nature-oplossing die daarvan het resultaat is, creëert voor het natuurlijk systeem en voor alle betrokkenen meerwaarde. We zijn daarmee in staat maatwerkoplossingen aan te bieden, waardoor we positief bijdragen aan de haalbaarheid van een project. Onze eco-engineering-oplossingen hebben de meeste impact als we ze in de ontwerpfase van een project kunnen meenemen. Vooralsnog zijn het met name onze veeleisende klanten die daarvoor open staan. We promoten het concept niettemin actief bij al onze klanten. Als het ontwerp al vastligt kunnen we de duurzame uitvoering van onze werkzaamheden optimaliseren door het toepassen van milieuvriendelijke technieken en werkmethodes, alsmede geavanceerde voorspellingsmodellen en monitoringsystemen. Onze uitvoering sluit zodoende naadloos aan bij de eisen in de milieuvergunning. Met onze milieu-expertise hebben we in onze markten inmiddels een sterke reputatie opgebouwd.

Taskforce eco-engineering

Het is onze ambitie onze projecten op basis van de Building with Nature-filosofie te realiseren. Op korte termijn willen we, afhankelijk van de bereidheid van onze klanten, elk jaar tenminste één Building with Nature-project uitvoeren. De Taskforce Eco-Engineering binnen Boskalis vervult daarin een sturende rol. Daarnaast bediscussieert, bundelt en deelt de Taskforce kennis en succesvolle voorbeelden en bevordert ze de interne bewust wording bij de divisies Dredging & Inland Infra en Offshore Energy. Daarmee worden kansen voor projecten en initiatieven vroegtijdig geïdentificeerd en wordt tegelijkertijd draagvlak binnen het bedrijf gecreëerd. De Taskforce wordt voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur en naast het eigen ingenieursbureau van Boskalis, Hydronamic, is het senior management in de Taskforce vertegenwoordigd.

Succesvolle projecten

We hebben in de afgelopen jaren verslag gedaan van succesvolle projecten, zoals een grootschalige koraalrelocatie in Jamaica en de bescherming van walvissen tijdens een landaanwinningsproject in Gabon. In 2015 is de aanleg van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering afgerond, is het natuurherstelproject Marker Wadden aangenomen en zijn we gestart met het pilotproject 3D-geprinte riffen in Monaco.

Sanering van (water)bodems

Onze expertise kan ook worden ingeschakeld bij de sanering van (water)bodems. Boskalis Environmental voert (inter)nationaal aansprekende bodemsaneringen uit, waarbij zoveel mogelijk materiaal wordt hergebruikt na bewerking.

Wrakopruiming en bergingswerkzaamheden

Met SMIT Salvage (berging en wrakopruiming) voorkomen we potentieel grootschalige milieurampen en redden we schepen en platformen door middel van omgevings- en milieuvriendelijke oplossingen. Wrakopruiming van gezonken schepen en offshore platformen gebeurt vrijwel altijd op locaties waar een wrak het verkeer hindert of een gevaar voor het milieu oplevert. We zetten hoogwaardige technologie en expertise in om gevaarlijke stoffen als bunkerolie uit wrakken te verwijderen en hebben een succesvolle staat van dienst in het bergen van schepen en platformen onder uitdagende omstandigheden. Projecten die in 2015 veel aandacht trokken waren de berging van het autotransportschip Baltic Ace en de verwijdering van 427 ton zware olie en 125 ton dieselolie uit het vrachtschip Flinterstar dat begin oktober tien kilometer uit de kust van Zeebrugge zonk na een aanvaring met een LNG-carrier. In totaal was SMIT Salvage in 2015 bij meer dan 50 gevallen betrokken.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag