Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Klimaatverandering-gerelateerde activiteiten

Uit wereldwijd wetenschappelijk onderzoek over de afgelopen decennia kan een relatie worden gelegd tussen de grotere hoeveelheid CO2-uitstoot en de verandering van het klimaat. Als gevolg van deze klimaatverandering stijgt de zeespiegel en eroderen kustlijnen, die daarmee kwetsbaarder worden en extra beschermd moeten worden. Ook worden de weersomstandigheden extremer en neemt het overstromingsrisico van rivieren toe. Boskalis biedt duurzame, adaptieve en mitigerende oplossingen in de vorm van de volgende activiteiten.

Bescherming tegen overstroming

Met onze kust- en oeverbeschermingsactiviteiten zijn we in staat landen te helpen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Boskalis is specialist in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van zeeweringen en strandsuppleties. We verbreden rivieren en kanalen en creëren overstroomgebieden om het water snel af te voeren of op te vangen. Een belangrijk onderdeel in de realisatie van deze projecten is onze Building with Nature-aanpak. Daarbij passen we ook de uitgangspunten toe van de circulaire economie. Waar mogelijk benutten we natuurlijke, hernieuwbare materialen zoals zand en mangroves in plaats van beton, basalt en rots. Voorbeelden zijn de aanleg van de Zandmotor waar het zand op duurzame en natuurlijke wijze langs de kust wordt verspreid en zo de kust beschermt en de gecombineerde aanpak van landaanwinning en nieuwe mangrovebossen om de Noord-Javaanse kuststreek in Indonesië te beschermen. Dit pilotprogramma is in 2014 gestart en is in april 2015 omgezet in een publiek-privaatpartnerschap dat de komende vijf jaar de kust zal gaan versterken. Andere voorbeelden zijn het project Hondsbossche en Pettemer Zeewering, waar een panoramaduin en strandlagune zijn aangelegd (zie ons Engelstalige relatiemagazine op boskalis.com/magazine.) en de Groene Golfremmende dijk in de Noorderwaard. In deze tweeduizend hectare grote polder, ten zuiden van Dordrecht, zijn in het Ruimte voor de Rivier-programma de dijken over een lengte van honderden meters aangepast. Om de bewoners te vrijwaren van natte voeten en hen tegelijkertijd het zicht op een logge, hoge nieuwbouwdijk te besparen, is er een wilgenbos voor de huidige waterkering aangeplant. Door de wilgen één keer per twee jaar te knotten, ontspringen uitlopers op de stobbe die veel golfslag opvangen. Zo kunnen de wilgen naar verwachting tot 80% van de energie van de golven breken.

Inzet duurzame energie om co2-uitstoot te mitigeren

Met onze offshore windmolenparkactiviteiten dragen we bij aan de beschikbaarheid van duurzame energie. Boskalis behoort tot de vijf belangrijkste spelers in deze markt. We breiden onze rol uit door bredere dienstverlening voor steeds complexere projecten. We bieden onze diensten aan bij het vervoer, de levering, installatie en bescherming van windmolenfunderingen, substations en turbines en met VBMS zorgen we ook voor de levering en aanleg van kabels. We nemen bovendien steeds meer constructie-, inkoop- en engineeringtaken voor onze rekening. Logistiek en risicomanagement spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. De meeste nieuwe parken worden door Engeland, Duitsland, Nederland, België en Denemarken aangelegd. In de periode tot en met 2020 staan circa dertig offshore windmolenparkprojecten gepland. Voor het merendeel daarvan zijn de benodigde vergunningen verleend, en in veel gevallen zijn ook de (financiële) randvoorwaarden al rond. Parallel daaraan is de aanleg van meerdere substations en grid-platforms in voorbereiding. De laatstgenoemde zijn de ‘grote stopcontacten op zee’, waar twee tot drie windmolenparken op kunnen worden aangesloten. Voorbeelden zijn SylWin1 en DolWin2, waar Boskalis nauw bij betrokken was, en DolWin3, het platform dat we in 2016 gaan vervoeren en installeren. In 2015 hebben we volop gewerkt aan de voorbereiding voor het Wikinger offshore windmolenpark en zijn we eind 2015 tevens begonnen met het ontwerpen, inkopen, fabriceren, leveren, transporteren, installeren en testen van 67 windmolenfunderingen voor het Veja Mate offshore windmolenpark in het Duitse deel van de Noordzee. Daarnaast heeft VBMS in 2015 twee contracten verworven voor de aanleg van elektriciteitskabels voor het Galloper offshore windmolenpark dat uit 56 windturbines zal bestaan. Het park ligt 27 kilometer uit de kust van Suffolk, Verenigd Koninkrijk.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag