Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Gebruik natuurlijke grondstoffen

Onze belangrijkste natuurlijke grondstof is zand. Zand wordt gewonnen uit win -gebieden die per project door een klant kunnen worden aangewezen. Daarnaast beschikt Boskalis wereldwijd over gelicenseerde zandwingebieden. We streven ernaar om het zand dat wij baggeren voor verdieping van waterwegen en havens zoveel mogelijk te hergebruiken voor landaanwinning. Niet al het zand dat wij daarvoor willen inzetten is geschikt. Met innovaties en onderzoek kunnen we inmiddels zand en sediment dat voorheen onbruikbaar was wel hergebruiken. Het innovatieve bouwen met slib op het natuurherstelproject Marker Wadden is daar een goed voorbeeld van.

Ook blijven we zoeken naar mogelijkheden om zand te vervangen door ander materiaal. Zo zijn we in 2015 samen met HVC, de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland, gestart met de bouw van de eerste grootschalige bodemaswasinstallatie ter wereld die restmateriaal uit de verbrandingsovens van huisvuilcentrales (de zogenoemde bodemas) schoonwast. In de afgelopen jaren hebben we door succesvolle pilots aangetoond dat het gereinigde materiaal zand als bouwstof kan vervangen voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen. De installatie zal naar verwachting in de tweede helft van 2016 operationeel worden.

Alhoewel zand een hernieuwbare en geen eindige grondstof is, zien we dat in bepaalde gebieden het gebruik door wet- en regelgeving steeds vaker aan banden wordt gelegd. Op basis van wetenschappelijk onderzoek uit het Building with Nature-programma kunnen we onze klanten adviseren om tot een verantwoorde keuze te komen bij de selectie van zandwingebieden en de wijze waarop het zand gewonnen wordt. Ook kunnen we onze klanten adviseren om, zoals bijvoorbeeld in Indonesië het geval is, bij kustbescherming voor een combinatie met zandsuppletie en de aanplant van mangrovebossen te kiezen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag