Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Vlootgerelateerde activiteiten

Ons nieuwe materieel voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van energieverbruik. Ook uit bedrijfseconomische overwegingen maken we, waar mogelijk, ons materieel duurzamer door:

  • Toepassing van schonere brandstoffen, zoals biobrandstof, waarmee we in 2015 een pilot zijn gestart. Zie artikel 'Boskalis lanceert biobrandstof pilot' van dit verslag.

  • Energiebesparende maatregelen door het gebruik van installaties aan boord van onze schepen, zoals koeling, ventilatie, airco en verlichting, zo efficiënt mogelijk te maken.

  • Een gescheiden inzameling en verwerking van afval. We voldoen aan de IMO MARPOL-voorschriften waarbij afval niet overboord mag worden geloosd, tenzij het een gespecificeerde uitzondering betreft. Onze schepen groter dan 400 GT hebben een afvalmanagementplan.

  • Recycling van versleten drijvende baggerleidingen, waaiers, baggerpompen en snijkoptanden, waarmee 704.000 kilo materiaal is gerecycled in 2015. Meer informatie vindt u in de case studies op onze corporate website.

  • Vertroebeling te mitigeren door het gebruik van zogenoemde green valves op onze sleephopperzuigers. Boskalis heeft tevens een verfijnd monitoring systeem ontwikkeld waarmee wij in staat zijn de vertroebeling van een baggerwerk op elk gewenst moment in kaart te brengen, de uitvoering van het werk daar direct op af te stemmen en daarmee de ecologische impact te beperken of te voorkomen.

  • Het verantwoord omgaan met ballastwater. Preventieve maatregelen om olielekkages te voorkomen.

  • Het stimuleren van het milieubewustzijn van onze bemanning.

Ook in 2015 zijn, samen met NGO de Stichting Prosea marine education, Marine Environmental Awareness-trainingen gehouden voor onze vlootstaf. In de training wordt onder andere stilgestaan bij de mariene ecologie, verantwoord afvalbeheer, ballastwater behandeling en emissies. Het is onze doelstelling dat in 2016 al onze kapiteins en HWTK’s de training hebben gevolgd.

  • Maatregelen te nemen om het boven- en onderwatergeluid veroorzaakt door ons materieel te beperken, evenals de lichtoverlast in kwetsbare natuurgebieden. Voor de installatie van windmolenfunderingen en turbines bieden we geluids-dempende oplossingen.

  • Het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) aan boord van onze schepen. Het systeem wordt ingezet om de bewustwording van onze bemanning ten aanzien van efficiënt energieverbruik te bevorderen.

Duurzaam ontmantelingsbeleid

Boskalis ontmantelt schepen die uit de vaart worden genomen duurzaam en veilig. Boskalis loopt voor op de huidige internationale wet- en regelgeving. Additionele strengere veiligheidseisen, een harde sloopondergrond en een verantwoorde afvoer van het afval zijn randvoorwaarden.

Per schip wordt beoordeeld wat de mogelijkheden zijn om het schip verantwoord lokaal te kunnen slopen, afgezet tegen de kosten en milieubelasting om het over een lange afstand te vervoeren naar bijvoorbeeld Europa, om het daar bij erkende sloopwerven te laten ontmantelen. Waar relevant worden in nauw overleg met de NGO Shipbreaking Platform met lokale werven afspraken gemaakt om bedrijfsprocessen zodanig aan te passen dat deze aan de strengere eisen van Boskalis voldoen. Tijdens het sloopproces wordt kennis gedeeld met de lokale werven zodat zij na de operatie in staat zijn meer veeleisende klanten aan te trekken.

Een goed voorbeeld van deze aanpak betrof de ontmanteling van drie snijkopzuigers op een werf in Mexico, zoals omschreven in de case study op onze corporate website.

De NGO Shipbreaking Platform heeft ons meermaals erkend als leidend in onze industrie.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag