Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Millennials en Building with Nature

De vijver aan talentvolle, gemotiveerde medewerkers voor Boskalis is relatief klein. Het is bovendien een vijver waar veel bedrijven uit vissen. Bij de keuze voor een nieuwe werkgever speelt de Building with Nature-filosofie van Boskalis een wezenlijke rol. Mischa Strating-Veth, manager learning & developvment, recruitment manager Ingrid Karelse en trainee Sarah Sangster lichten toe waarom.

Integratie zingeving en werk

Mischa leidde in haar vorige functie een onderzoek naar millennials, de omvangrijke generatie van werkenden en (potentieel) werkzoekenden, geboren tussen 1980 en 2000. In 2025 zal naar verwachting ongeveer 75% van onze medewerkerspopulatie uit millennials bestaan. Mischa: “Voor millennials zijn twee zaken van groot belang: bewust bezig zijn en zingeving. Millennials zijn medewerkers die zijn grootgebracht met thema’s als: milieu, veiligheid en gezondheid. Door hun ouders, maar ook op school. Dit resulteert in een nieuwe generatie medewerkers die kanttekeningen plaatst bij de consumptie maatschappij en wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Een generatie die er sterke waarden op nahoudt en deze ook vertegenwoordigd wil zien bij hun werkgever. Het verbinden van persoonlijke waarden met die van een werk gever is voor deze generatie erg belangrijk. Dat levert in de regel een goede en duurzame match op.”

Kracht eco-engineering

Mischa vervolgt: “Veel bedrijven geloven dat het van belang is een MVO-plan te communiceren, maar millennials hoeven niet over de streep getrokken te worden met een MVO-plan. Ze gaan er simpelweg vanuit dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord wérkt. Anders wordt het eigenlijk bij voorbaat al gediskwalificeerd. Het gaat er dus om dat een bedrijf niet roept dat het duurzaam onderneemt, maar aantoont echt duurzaam te zijn. En daarin schuilt het onderscheidend vermogen van Boskalis en ook de kracht van onze eco-engineering expertise. Het Building with Nature-innovatieprogramma is concreet, met projecten die tot de verbeelding spreken. Projecten waarmee persoonlijk een bijdrage kan worden geleverd aan een betere wereld. Met Building with Nature bieden we studenten en Young Professionals concrete mogelijkheden zingeving en werk te integreren.”

Ingrid vult aan: ‘‘We hebben veel contact met de TU Delft en andere onderwijs instellingen door sponsoring van studenten projecten, contacten met studie verenigingen en bedrijven dagen. Bovendien zijn er veel collega’s rechtstreeks betrokken bij onder wijs en onderzoek aan de universiteiten. Een programma als Building with Nature blijft hierdoor niet onopgemerkt. Dat zie je ook terugkomen in de sollicitaties van pas afgestudeerden en Young Professionals. Er wordt veelvuldig verwezen naar eco- engineering als criterium om voor Boskalis te kiezen.” Een succesvol voorbeeld hiervan is Sarah Sangster, één van onze trainees, die 10 november 2015 de Waterbouwprijs won. Mischa vult aan: “Ik denk dat Building with Nature ook belangrijk is voor het blijvend aan het bedrijf binden van de huidige medewerkers. Want eco-engineering oefent ook een grote aan trekkingskracht uit op de andere generaties.”

De ‘Groene Haven’

Sarah Sangster werkt sinds september 2015 als trainee voor Boskalis in Mexico. Na een afstudeeronderzoek van acht maanden bij Boskalis sloot ze in mei 2014 haar studie civiele techniek aan de TU Delft af met haar scriptie De Groene Poort in Rotterdam. Deze werd in november 2015 bekroond met de Waterbouwprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de Vereniging van Waterbouwers, de brancheorganisatie van de maritieme industrie, aan studenten in de waterbouwkunde of aanverwante studierichtingen.

In haar scriptie onderzoekt Sarah methodes om economische doelstellingen van havens te combineren met een doelgerichte aanpak om de biodiversiteit te vergroten. Daarbij gaat Sarah onder meer in op de bijzondere rol die havens en andere deltagebieden spelen voor het mariene leven, met name voor trekvissen als steur en zalm. In een havengebied kunnen de omstandig heden voor de vissen met relatief eenvoudige middelen worden verbeterd. Sarah stelt voor langsdammen aan te leggen, waardoor rustige plekken langs de oevers ontstaan, waar vissen kunnen schuilen. Ook de voedsel voorziening voor vissen kan worden verbeterd. “Vissen eten kleine krabbetjes en wormpjes,” aldus Sarah. “De aanwezigheid daarvan in de haven kan worden gestimuleerd door vaker te kiezen voor zandig materiaal als oevermateriaal en door de aanleg van kunstmatige kwelders van baggerslib. Mede door de invloed van het getij kunnen zich hier dan nieuwe plant- en diersoorten vestigen, en daarmee wordt het havengebied ook weer aantrekkelijker voor nieuwe vogelsoorten."

“Goede ecosystemen zijn essentieel voor de toekomst van de wereld en dus voor de mensheid,” zegt Sarah. “Dat is ook een van de uitgangspunten van de Building with Nature-filosofie. Boskalis heeft een koploperspositie op het gebied van eco-engineering en dat is vooral te danken aan het feit dat er naast alle technische kennis ook veel ecologische kennis aanwezig is. Voor mij was dat een belangrijke reden om voor Boskalis te willen werken.”

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag