Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Veiligheid

Veiligheid is voor Boskalis een license to operate en heeft als een van onze kernwaardes de hoogste prioriteit in een omgeving en met werkzaamheden die een relatief hoog risicoprofiel hebben. Sinds deinvoering van onze centrale veiligheidsdoelstelling No Injuries, No Accidents (NINA) is er duidelijk sprake van een cultuuromslag door dit verbindende element dat een intrinsieke waarde is geworden. Klanten zien ons veiligheidsprogramma NINA in toenemende mate als best practice, waarbij van onze projectpartners wordt verwacht dat zij ook aan onze interactieve trainingen deelnemen. 

NINA spreekt mensen aan op hun eigen veiligheidsbijdrage en maakt veiligheid openlijk bespreekbaar. NINA’s normen en waarden maken duidelijk waar we voor staan en dat creëert trots. NINA gaat daarmee niet alleen om procedures, maar creëert eigenaarschap en beleving. Vijf kort en krachtig geformuleerde waarden met vijf ondersteunende regels geven de kaders aan en helpen incidenten zoveel mogelijk voorkomen.

Sinds de start in 2010 is de ongevallenfrequentie Lost Time Injury Frequency (LTIF) significant lager geworden. Het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren is fors gedaald van 0,67 in 2010 naar 0,08 in 2015 (2014: 0,09), ondanks de forse groei van ons bedrijf. In de bijlage is een gedetailleerd overzicht opgenomen.

Om onze veiligheidsprestatie nog verder te optimaliseren zullen we de komende jaren onze sturing aanscherpen en ons tevens richten op de Medical Treatment Cases en Restricted Work Cases. Door ons te richten op een reductie in alle drie de categorieën (de zogenoemde Total Recordable Injury Rate) vergroten we de kans dat de ongevallen met letsel nog verder afnemen.

Management en medewerkers worden op allerlei manieren betrokken bij het veiligheidsdenken in onze organisatie. De Ondernemingsraad heeft een commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu waarin NINA een vast aandachtspunt is. In de interactieve NINA-trainingen en -workshops krijgen medewerkers de gelegenheid hun feedback te geven en ervaringen te delen. Via een grote diversiteit aan Lessons Learned-sessies, trainingen en communicatiemiddelen besteden wij continu aandacht aan de veiligheidsverbetering. Onze projecten beginnen altijd met een NINA-start up meeting. Waar nodig richt de aandacht zich ook op de omgeving van een project en hoe we de veiligheid voor omwonenden kunnen waarborgen. Behalve onze eigen medewerkers zijn hierbij vaak vertegenwoordigers van de klant en onder- aannemers aanwezig. Ook zijn er zogeheten workboxes ontwikkeld die dieper ingaan op het voorkomen van specifieke ongevallen of incidenten. In 2015 is gestart met de workbox Hands die letsel aan handen moet voorkomen. Deze praktische workshops vinden met werknemers plaats op projecten en schepen.

Ontwikkelingen 2015

Na introductie van NINA binnen de divisie Offshore Energy in 2014, volgende op een uitgebreid cultuuronderzoek en -programma, is in 2015 met een intensief trainingsprogramma gestart. Ook bij Salvage en de voormalige MNO Vervat medewerkers bij Boskalis Nederland, is NINA in 2015 gestart met een trainingsprogramma. Hiermee is de doelstelling gerealiseerd om NINA in 2015 overal in te voeren in de organisatie. In 2015 is een methode ontwikkeld om incidenten grondig te onderzoeken. Door de oorzaken in kaart te brengen kunnen herhalingen worden voorkomen. Voor 2015 is de top 5 van de meest voorkomende incidenten in kaart gebracht. De uitkomst is in lijn met onze industrie: vallen, struikelen en uitglijden blijft op nummer één. Daarnaast is het aantal beknellingen relatief hoog, met name aan handen en vingers. Ook hier zien we dat na de introductie van NINA de frequentie van de ongevallen daalt en de impact ervan afneemt. Ofwel er gebeuren minder ernstige ongevallen met (zwaar) letsel.

Niettemin neemt het aantal meldingen van incidenten, op basis van de zogenoemde Safety Hazard Observation Cards (SHOC) de afgelopen jaren toe. Het aantal SHOC-meldingen in 2015 bedroeg 5.642. Daarnaast zijn er 864 near misses gerapporteerd. SHOC- en near-misses-meldingen zien wij als een maatstaf voor de proactieve veiligheids beleving in de organisatie. NINA stimuleert dergelijke situaties te melden, zodat we proactief bijsturen. De piramide toont het aantal incidentmeldingen, beginnend bij SHOC’s en eindigend bij Lost Time Injuries (LTI’s).

Veiligheidsonderscheidingen

In 2015 heeft Boskalis onder andere de volgende onderscheidingen ontvangen:

  • Certificate of Achievement wegens 5 miljoen gewerkte manuren zonder incident, uitgereikt door Hyundai op het New Port Project in Qatar.

  • Quality Award Gold, uitgereikt door Hyundai op het New Port Project in Qatar, over het tweede kwartaal 2015.

  • Assessment Certificate met een score van 9.0 op de veiligheidprestaties, uitgereikt door First Point Assessment.

  • Best Subcontractor Award, uitgereikt door de National Petroleum Construction Company op het jaarlijkse HSE & Business Excellence Event in 2015.

Audits

In 2015 hebben we 23 externe en 23 corporate SHE-Q-audits van projecten en kantoororganisaties en 29 en 65 interne ISM-scheepsaudits afgenomen, waarbij NINA altijd aan de orde is gesteld. Daarnaast vinden binnen de bedrijfsonderdelen nog kantoor- en projectaudits plaats door klanten.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag