Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Talentmanagement

Boskalis streeft een evenwichtige samenstelling van de medewerkerspopulatie na. Er dient een goede balans te zijn tussen ondernemende ‘denkers en doeners’, waarbij continu op voldoende talentvolle en gekwalificeerde medewerkers kan worden gerekend. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent heeft in dit kader een hoge prioriteit binnen ons bedrijf.

Het binden en blijven boeien van medewerkers door Boskalis wordt op diverse manieren gerealiseerd. Naast een open bedrijfscultuur die niet alleen medewerkers in staat stelt hun talenten te ontwikkelen, maar ook innovatie en ondernemerschap op vele fronten de ruimte geeft, worden medewerkers volop kansen geboden voor persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan. De groei van de onderneming en de nieuwe divisiestructuur bieden volop loopbaanperspectieven voor onze medewerkers die naast de ontwikkeling binnen de divisie ook kansen bieden om over te stappen naar een andere divisie.

Met diverse (inter)nationale (maritieme) opleidingsinstituten onderhouden we goede contacten met als doel potentiële medewerkers voor onze industrie te interesseren. In Nederland geven we gastcolleges, bieden stageplaatsen aan en ontwikkelen we specifieke opleidingen. Vanuit de Vereniging van Waterbouwers zijn we betrokken bij de postdoctorale opleiding Kust- en Waterwerken. Ook hebben we met internationale scheepvaartcolleges, zoals die in de Baltische staten, Rusland en de Filipijnen, regelmatig contact.

Training en Opleiding

Op drie niveaus wordt talent binnen Boskalis de mogelijkheid geboden tot verdere ontwikkeling:

Traineeprogramma’s voor jong talent

Als internationaal toonaangevende onderneming, met spraakmakende projecten, hebben wij een grote aantrekkingskracht op jonge mensen. We bieden een traineeprogramma voor technische en financieel-economische afgestudeerden die, onder begeleiding van een mentor, in ons bedrijf worden opgeleid. Ze maken kennis met een breed spectrum van onze bedrijfsvoering en volgen opleidingsmodules om hun kennis te verrijken en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Met 500 aanmeldingen van pas afgestudeerden in 2015 blijkt de aantrekkingskracht van Boskalis op de arbeidsmarkt groot. Per saldo zijn tussen de 20 en 25 trainees geselecteerd die binnen de divisies op verschillende afdelingen met diverse projecten ervaring opdoen. Deze opleiding omvat een tijdsperiode van drie maal zes maanden.

Young Professional programma’s

Teneinde onze kennis en kunde uit te breiden trekken we ervaren Young Professionals aan. Ook investeren we in de ontwikkeling van competenties van onze eigen Young Professionals zoals op het gebied van werkvoorbereiding, calculatie, risicomanagement en contractmanagement. Ons opleidingsportfolio is voortdurend in ontwikkeling, zodat we blijven aansluiten op de behoeften in de markt.

In 2015 hebben we opnieuw negen Young Professionals geselecteerd voor het Boskalis Offshore Professional Program. Offshore-specifieke kennis wordt overgebracht in modules die op de Boskalis praktijkcases gebaseerd zijn. Daarnaast volgen zes cost engineers een tweejarige post-HBO-opleiding op dit gebied. Ook in dit programma wordt de leer-/werkervaring gekoppeld aan de praktijk. Boskalis is in 2015 ook een ICT Young Professional-programma gestart, gericht op het doorvoeren van veranderprocessen. Aan dit traject nemen zes medewerkers deel met als doel om de ICT-afdeling verder te professionaliseren en mee te laten groeien met de wensen en eisen van de expanderende organisatie.

Management development programma’s

Leiderschap en persoonlijke ontwikkeling binnen onze organisatie is steeds een aandachtspunt. Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, het uitbouwen van het interne netwerk en de stimulering van innovatie en ondernemerschap zijn belangrijke kernwaarden van ontwikkelingsprogramma’s.
In 2015 heeft het Boskalis Staff Development Program plaatsgevonden, waaraan in totaal 22 medewerkers hebben deelgenomen. De doelgroep bestond uit professionals van staf -afdelingen met ruime ervaring. De groep had een internationale samenstelling. De doelstellingen van het programma waren:

  • ontwikkelen als business partner binnen Boskalis; begrijpen en verbeteren van persoonlijke kwaliteiten en ontwikkeling;

  • vergroten van persoonlijke invloed en effectiviteit rondom stakeholder management;

  • vergroten van synergie met andere disciplines en (interne) klanten;

  • leren beïnvloeden zonder macht.

Andere management development programma’s zijn het Boskalis Operational Development Program,gericht op projectuitvoerders en -managers uit alle divisies en het Boskalis Leadership Development Program, gericht op senior managers. Voor onze vloot zijn er het Boskalis Maritime Development Program voor kapiteins en hoofdwerktuigkundigen en voor talentvolle eerste officieren de Boskalis Maritime Leadership Course. Een speciale Boskalis-opleidingsgids die breed beschikbaar is, biedt het totaaloverzicht aan trainingen en opleidingen.

Kennisdelen

Naast training en opleiding zien wij onderlinge kennisuitwisseling als een belangrijk traject voor ontwikkeling. Binnen Boskalis zijn verschillende initiatieven die kennisdeling bevorderen zoals de Meet the Expert-sessies waar specifieke onderwerpen door en voor medewerkers van Boskalis worden uitgediept en de jaarlijkse Boskalis Innovation Challenge en het Bestuursverslag/Organisatorische Ontwikkelingelen/Onderzoek en Ontwikkeling.

Competentie- en performancemanagement

Met behulp van het in 2014 en 2015 nieuw ontwikkelde competentie-managementmodel volgen we de competentie-ontwikkeling van onze medewerkers. Aan de hand van het competentieprofiel stellen we acties vast om de kennis en vaardigheden van de medewerkers verder te ontwikkelen. Zo hebben we voortdurend een goed beeld waar de competenties adequaat zijn of nog hiaten zitten. Tevens hebben we een goed overzicht of de competentie-ontwikkeling in lijn ligt met onze strategie. Ontwikkelpunten die wij tijdens functioneringsgesprekken signaleren, worden teruggekoppeld naar de mensen zelf en in het systeem opgenomen. De meerderheid van de medewerkers krijgt een (half)jaarlijks competentie- of functioneringsgesprek. Bij de overige medewerkers ligt deze frequentie op minimaal één keer in de twee jaar. In 2015 is ook het performancemanagement-proces vernieuwd en zal in 2016 ondersteund worden door een online module.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag