Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Arbeidsvoorwaarden en-omstandigheden

We onderschrijven de principes van de International Labour Organization. Van onze medewerkers valt 38% onder een CAO. Het betreft het merendeel van het zeevarende en uitvoerende personeel. Voor (operationele) staf gelden aparte regelingen die zijn vastgesteld in overleg met de medezeggenschap. Boskalis voert goed en structureel overleg met de mede zeggenschap over actuele onderwerpen die onze medewerkers aangaan, volgens de wetgeving in de landen waar wij gevestigd zijn. Het overleg met de medezeggenschap is ook in 2015 in een open en constructieve sfeer verlopen. De medezeggenschap is als belangrijke stakeholdergroep nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de materialiteits-analyse die tot aanscherping van onze CSR-agenda heeft geleid.

Contractvorm en verloop

Van de medewerkers heeft 75% een vaste aanstelling (2014: 71%). Deze vaste medewerkers hebben veelal een lang dienstverband en het verloop is laag: 8,28% (2014: 9,19%). Het verloop binnen de Nederlandse organisaties ligt nog lager en kwam uit op 4,83% (2014: 5,65%). Voor projecten wordt onze vaste kern van medewerkers aangevuld vanuit een flexibele schil. Naar gelang de projectspecificaties worden deze medewerkers waar mogelijk lokaal geworven en/of aangetrokken via een tijdelijk dienstverband, dat vaak afloopt aan het einde van het project. In 2015 hebben wij 1.454 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen (2014:1.666) en hebben 2.072 medewerkers Boskalis verlaten. Van deze 2.072 medewerkers zijn 1.187 medewerkers afkomstig uit de flexibele schil en 226 medewerkers hebben Boskalis verlaten als het gevolg van desinvesteringen.

Pensioenregelingen

Wij kennen verschillende pensioenregelingen waarover uit ge -breide informatie te vinden is in het overzicht ‘Pensioenverplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen’ van ons Jaarverslag 2015.

Preventie van (beroepsziekten)

In sommige werelddelen waar wij actief zijn, bestaat het risico op besmetting met ziektes zoals malaria en ebola. Om dit risico voor onze medewerkers te verkleinen, bieden we al jaren vaccinaties en (periodieke) medische keuringen aan en hebben we preventieprogramma’s. Daarnaast kennen wij sinds 2003 een Emergency Response Team (ERT) om snel te anticiperen op een gezondheidscrisis. Het team bestaat naast medewerkers van onze afdelingen SHE-Q en HR uit artsen van de Travel Clinic van het Havenziekenhuis in Rotterdam. We hebben in 2015 geen beroep hoeven doen op het ERT.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag