Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Boskalis lanceert biobrandstof pilot

In 2015 is Boskalis met consortiumpartners GoodFuels Marine uit Nederland en de Finse motorenfabrikant Wärtsilä gestart met een tweejarige biobrandstofpilot. De pilot is gericht op de versnelde en schaalbare ontwikkeling van biobrandstoffen voor de scheepvaart. De duurzame biobrandstoffen kunnen leiden tot significante emissiereducties.

Biobrandstoffen maken momenteel geen onderdeel uit van de energiemix waaruit rederijen en scheepseigenaren kunnen kiezen. Hierdoor loopt de scheepvaart de kans mis gebruik te kunnen maken van een brandstof die zowel eenvoudig inzetbaar als echt duurzaam kan zijn.

Duurzaam innoveren

Boskalis heeft een vloot van zo’n 1.000 eenheden en onderzoekt continu de mogelijkheden om zowel emissies te reduceren alsook te innoveren op het gebied van duurzaamheid. Theo Baartmans, lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van de Taskforce Energy Management: “Wij geloven heel sterk in het ontwikkelen van verdienmodellen rondom duurzaamheid. Als onze bedrijfsdoelstellingen parallel lopen aan duurzaamheid en zaken als technische haalbaarheid en schaalbaarheid hier ook kloppen heeft dit biobrandstof initiatief een enorm potentieel voor brede acceptatie. Het kan leiden tot echt significante emissiereducties”.

GoodFuels Marine is een onderdeel van GoodNRG, een Nederlands bedrijf dat duurzame biobrandstoffen voor onder andere de luchtvaart vervaardigt. Bij de start van de pilot wees CEO Dirk Kronemeijer erop dat zijn bedrijf zich uitsluitend richt op de productie van ‘tweede generatie’ biobrandstoffen. “Onze drop in biobrandstoffen bestaan deels uit afvalproducten en herbruikbare industriële olie, maar een van de belangrijkste bestanddelen is lignine. Deze stof komt voor in zogenoemde lignocellulose gewassen. Lignine is de zogenoemde ‘houtstof’ die zorgt voor stevigheid van planten. Bij veel industriële processen, zoals tijdens de productie van cellulose uit hout, komt lignine vrij als reststroom. Als bron van energie is de stof dan ook in ruime mate beschikbaar.

”GoodFuels Marine heeft een Adviesraad Duurzaamheid in het leven geroepen waarin toonaangevende NGO’s en academici zitting hebben. Hiermee borgt GoodFuels Marine dat zijn producten 100% duurzaam zijn en voldoen aan de toonaangevende standaarden en principes van de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB).

Voordelen

Het belang van het pilotproject wordt onderstreept door Joost Rijnsdorp, general manager Procurement & Logistics van Boskalis. “Het initiatief komt voort uit de Meet the Buyer-sessies die Boskalis heeft georganiseerd. Wij kijken naar bijmenging van gasolie met biobrandstoffen tot percentages tussen de 30%-70%. Natuurlijk blijven we ook kijken naar LNG als alternatieve brandstof, maar er zijn zowel operationele als financiële overwegingen die drop in biobrandstoffen aantrekkelijk maken. Financieel gezien is het voordeel dat de drop in biobrandstoffen geen dure modificaties vereisen aan de schepen. Het ombouwen van bestaande schepen naar LNG is zeer kostbaar en dat is op dit moment niet aantrekkelijk. Boskalis opereert wereldwijd en onze schepen doen niet steeds vaste, reguliere havens aan. Ze worden vaak voor langere tijd ingezet op afgelegen locaties waar de infrastructuur beperkt is. Het huidige LNG-bunkernetwerk is niet van dien aard dat wereldwijde aanvoer kan worden gegarandeerd. Een drop in biobrandstof geeft ons de flexibiliteit om te bunkeren indien deze brandstof beschikbaar is. Als er geen alternatieven zijn kunnen we terugvallen op 100% fossiele brandstof.”

Ondersteuning door overheid

Het pilotproject wordt van harte ondersteund door de Nederlandse overheid. Els de Wit, programmamanager brand stofvisie bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu: “Nederland heeft zich gecommitteerd om in de komende jaren de uitstoot van schadelijke stoffen met 60% terug te brengen. De Europese Unie zal op de langere termijn die eisen nog verder aanscherpen. Maritiem vervoer is een belangrijke steunpilaar van onze economie en de scheepvaart is vrijwel volledig afhankelijk van het gebruik van fossiele brandstoffen. Als dat niet verandert dan zullen wij onze doelstellingen niet kunnen halen. Biobrandstof kan een belangrijke rol spelen bij reduceren van emissies en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Om het goede voorbeeld te geven is de Nederlandse overheid op de eigen vloot van de Rijksrederij eveneens een pilot met deze biobrandstoffen gestart.”

De testen van de diverse nieuwe biobrandstoffen in het Finse laboratorium van Wärtsilä zijn eind 2015 afgerond. In 2016 start een duurtest op een van de schepen van Boskalis om de lange-termijn performance en mogelijke impact op de dieselmotor, smeer olie en het brandstoftoevoersysteem te valideren, waarna de brandstof op diverse schepen van Boskalis verder kan worden getest.

Het consortium richt zich tevens op de analyse en aanlevering van duurzame grondstoffen, het verkrijgen van sector-certificering en het treffen van de benodigde voorbereidingen voor de productie op grote schaal. Teneinde een wereldwijd platform te creëren zal het consortium ook starten met een internationaal schaalbaarheidsonderzoek met toonaangevende scheepseigenaren, universiteiten, NGO’s, havens, biobrandstofbedrijven en andere belanghebbenden in de branche.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag