Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Begrippenlijst

Backhoe dredger Een grote, hydraulische graafmachine, gemonteerd op het uiteinde van een ponton. Het ponton wordt stevig verankerd met spudpalen. Een backhoe kan een verscheiden heid aan materialen met grote nauwkeurigheid baggeren.

Ballastwater Ballastwater wordt in schepen gebruikt om de diepgang, stabiliteit en sterkte van het schip te verbeteren wanneer het schip niet (volledig) geladen is. Het lossen van ballastwater kan een nadelige invloed hebben op het mariene milieu.

Building with Nature Innovatieprogramma dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe inrichtingsconcepten van rivier-, kust- en deltagebieden .Het doel is om te onderzoeken hoe menselijke activiteiten en natuur elkaar optimaal kunnen versterken.

CO2Koolstofdioxide; een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De toename van koolstofdioxide in de atmosfeer speelt mede een rol in de opwarming van de aarde (bron Wikipedia).

Cutter Zie snijkopzuiger.

Decommission Het ontmantelen van olie- en gasplatformen die definitief buiten bedrijf zijn gesteld.

EuDA (European Dredging Association) Een non-profit brancheorganisatie voor Europese baggerbedrijven en verwante organisaties.

EPC Services op het gebied van engineering (techniek), procurement (verwerving) en constructie.

Green valve Een systeem om luchtbellen te weren uit het overtollige water dat uit het laadruim van een sleephopperzuiger wordt afgevoerd. Het overtollige water bevat fijn sediment. Door het gebruik van green valves bereikt het sediment sneller de bodem waardoor de vertroebeling in de waterkolom wordt gereduceerd.

HFO Heavy Fuel Oil.

Hopper Zie sleephopperzuiger.

IADC (International Association of Dredging Companies) De wereldwijde overkoepelende organisatie voor aannemers in de private baggerindustrie.

IMO De Internationale Maritieme Organisatie (International Maritime Organization) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die op internationaal niveau afspraken tussen de deelnemende lidstaten bewerkstelligt om zodoende de scheepvaart zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk te maken.

ISM-Code International Safety Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention. Een international standaard voor het naleven van veiligheidsregels en vervuilingspreventie op zeeschepen.

ISM schrijft voor dat scheepseigenaren een veiligheids managementsysteem moeten opzetten en onderhouden.

ISO-normen Normen van de International Organisation for Standardisation; de wereld wijde federatie van nationale normalisatieorganisaties die standaardeisen geven voor bijvoorbeeld milieuzorg (ISO 14001), arbozorg (OHSAS 18001) en kwaliteitsmanagement (ISO 9001).

LNG Vloeibaar aardgas.

LTI (Lost Time Injury) Geeft het aantal ongevallen met verzuim weer.

LTIF (Lost Time Injury Frequency) Geeft het aantal ongevallen met verzuim per200.000 gewerkte uren weer.

MDO/MGO Marine Diesel Oil/Marine Gas Oil.

MVO Nederland Nederlandse netwerkorganisatie die bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties stimuleert en ondersteunt bij het invullen van hun maatschappelijke rol. Meer dan 200 bedrijven zijn hierbij aangesloten.

NINA (No Injuries, No Accidents) Om te zorgen voor een incident- en ongevalvrije werkomgeving hanteert Boskalis het veiligheidsprogramma NINA. NINA bevat Boskalis’ visie op veiligheid en stelt welk veiligheidsgedrag de onderneming van haar medewerkers en onderaannemers verwacht. Het programma wijst mensen op hun eigen verantwoordelijkheid en moedigt hen aan om actie te ondernemen bij onveilige situaties.

Ruimte voor de Rivier Het doel van het Ruimte voor de Rivier-programma is om de rivieren in Nederland meer ruimte te geven om zo overstromingen tegen te gaan. Op meer dan 30 locaties worden maatregelen genomen die niet alleen de veiligheid bevorderen naar ook de kwaliteit van de directe omgeving.

Sleephopperzuiger Zelfvarend baggerschip dat haar eigen ruim kan laden met behulp van centrifugaalpompen. Het laden gebeurt met pijpen die over de bodem slepen terwijl het schip vaart. Sleephopperzuigers hebben het vermogen om het gebaggerde materiaal over grote afstanden te vervoeren. Het materiaal wordt gestort door het openen van klapdeuren in de bodem, door middel van rainbowing of wordt via een pijpleiding aan land gepompt.

Snijkopzuiger Een baggerschip dat baggert terwijl het vaartuig is verankerd met behulp van een spudpaal en ankers. Bij deze techniek wordt krachtig snijden gecombineerd met zuigen. Een snijkopzuiger wordt met name daar ingezet waar de grond hard en compact is. Het gebaggerde materiaal wordt in beunschepen geladen maar meestal aan land gepompt via een persleiding.

Transparantie Benchmark De Transparantie Benchmark is een jaarlijks onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen.

TRIR (Total Recordable Injury Rate) Aantal gerapporteerde ongevallen met verzuim (LTI), met beperkt verzuim (RWC) en doktersbehandelingen naar aanleiding van ongeval (MTC), per 200.000 gewerkte uren.

VCA Veiligheid Checklist Aannemers. Veiligheidsstandaard van toepassing op Nederlandse werkmaatschapijen.

Vertroebeling Vertroebeling ontstaat door omwoeling van de bodem tijdens baggerwerkzaamheden waardoor de lichtinval van het (zee)water minder wordt. Dit kan tijdelijk een belemmering zijn voor de flora en fauna onder water.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag