Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Corporte Governance

Boskalis heeft een tweelaags bestuursmodel; bestuur en toezicht zijn gescheiden. De Raad van Bestuur is belast met het dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor (de realisatie van) haar langetermijn strategie met de bijbehorende risico’s, het (financiële) resultaat en de relevante aspecten van ondernemen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van het bestuur en voorziet deze tevens van advies. Bij Boskalis bestaat een nauwe samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en haar commissies, alsmede de Raad van Bestuur ten behoeve van de belangenbehartiging van alle stakeholders.

Het aanbieden van zo duurzaam mogelijke oplossingen aan onze klanten is onderdeel van de corporate strategie. Het remuneratiebeleid en de beloningselementen zijn direct afgeleid van de strategische agenda van Boskalis. Ze bevatten naast financieel-economische doelstellingen ook CSR-doelstellingen zoals veiligheid en talent management. In het Remuneratierapport 2015 wordt aangegeven dat deze CSR-aspecten deel uitmaken van de langetermijn ondernemingsdoelstellingen.

De externe auditor is betrokken bij de vaststelling van de remuneratie en draagt er zorg voor dat de hieromtrent opgestelde procedures op de juiste wijze worden uitgevoerd. Zie hiervoor het Remuneratierapport op onze corporate website.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het CSR-beleid van Boskalis en wordt daarbij ondersteund door de volgende taskforces en functionarissen. Ten aanzien van de milieuprestaties zijn dat de Taskforce Energy Management en de Taskforce Eco-Engineering. Daarnaast heeft veiligheid een zeer hoge prioriteit binnen onze onderneming. De Raad van Bestuur is nauw betrokken bij dit onderwerp en laat zich hierover adviseren en informeren door de afdeling SHE-Q. Bij de invulling van de HR- en maatschappelijke doelstellingen wordt ondersteuning verleend door respectievelijk de directeur HR en de directeur IR & Corporate Communications. Over keten-gerelateerde zaken laat de Raad van Bestuur zich adviseren door de hoofden van de business units en relevante stafafdelingen. Het CSR-verslag wordt door de Raad van Bestuur van Boskalis beoordeeld en inhoudelijk integraal met de Raad van Commissarissen besproken.

Voor het verslag van de Raad van Commissarissen, het Bestuursverslag en een overzicht van ons corporate risicobeheer, corporate governance-beleid en onze organisatie – waaronder de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag