Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Invloed van onze activiteiten

Het monitoren van potentieel positieve en negatieve gevolgen van projecten op lokale gemeenschappen en het milieu stelt ons in staat kansen en risico’s te identificeren en daarop adequaat te handelen. Lokale gemeenschappen spelen met name een rol bij onze activiteiten in de Dredging & Inland Infra divisie. In de Dredging & Inland Infra divisie heeft het merendeel van de projecten een tijdelijk karakter; vaak minder dan een jaar. Om optimaal draagvlak voor onze werkzaamheden te creëren besteden we ruim aandacht aan omgevingsmanagement en betrekken we omwonenden en overheden actief bij onze plannen en de uitvoering daarvan.

We streven ernaar op een project zoveel mogelijk lokale arbeidskrachten aan te trekken en zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. In landen waar wij veel projecten uitvoeren kan het aandeel tijdelijke arbeidscontracten oplopen tot 90%. Afhankelijk van de aard, omvang en duur van een project kunnen we werkgelegenheid bieden op het gebied van de logistieke operatie (zoals transport van mensen, goederen en materieel en verzorgen van visa), ondersteunende staffuncties (zoals HR, SHE-Q, (financiële) administratie, inkoop, PR, catering, beveiliging en huisvesting) en operationele functies (zoals machinisten, lassers, deck hands en medewerkers op de werkplaats). Lokale medewerkers worden waar nodig bijgeschoold en krijgen standaard een veiligheidstraining zodat ze in staat zijn volgens onze eigen hoge (veiligheids)standaard hun werkzaamheden te verrichten. We zorgen voor goede huisvesting, ontspanningsmogelijkheden en communicatiemogelijkheden met het thuisfront. Op elke projectlocatie worden de lokale medische voorzieningen geïnventariseerd. Waar nodig wordt een tijdelijke kliniek ingericht en lokaal medisch personeel aangetrokken. Recentelijk is op een project een tijdelijke kliniek ingericht die 24/7 werd bemenst door vakkundig lokaal medisch personeel. Na afloop van het project is een deel van de inventaris van de kliniek gedoneerd aan de lokale EHBO-post. in een aantal landen zoals Duitsland, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Nigeria, Mexico en Singapore is onze aanwezigheid vrijwel permanent en investeren we gericht in scholing van lokaal, veelal vast personeel.

Ook betrekken we waar mogelijk goederen en diensten van lokale toeleveranciers. Dit kunnen goederen zijn zoals brandstof, voedsel, facilitaire gebruiksgoederen, slijt- en constructiedelen voor ons materieel, veiligheidsmiddelen en materieel zoals bulldozers, auto’s, vrachtwagens, kranen en klein varend materieel. Kantoorruimte wordt veelal gehuurd en waar mogelijk maken we gebruik van lokale scheepswerven.

Van Boskalis mag worden verwacht dat wij met onze activiteiten en diensten een mogelijk negatieve impact proberen te vermijden en anders het effect beperken of verhelpen. We oefenen onze invloed uit als we de mogelijkheid hebben verandering te bewerkstelligen bij de entiteit die de negatieve impact veroorzaakt. De mogelijkheid daartoe kan beperkt zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld de aard van de zakelijke relatie of de complexiteit van de keten. We onderschrijven de OESO aanpak voor multinationale ondernemingen ten aanzien van verantwoordelijk gedrag. Het schema hieronder beschrijft drie mogelijkheden en stelt de bijbehorende acties voor.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag