Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Zoekresultaten

15 artikelen gevonden

Strategie en Business Drivers

Boskalis richt zich met zijn strategie op de kansen en uitdagingen waar de onderneming zich voor gesteld ziet. Die strategie is gebaseerd op twee pijlers: Focus en Strengthen & Rationalize.

Lees verder

Strategische en marktrisicos’s

De markten van Boskalis zijn heterogeen en ontwikkelen zich vaak verschillend.

Lees verder

Operationele risico’s

De operationele risico’s van Boskalis zijn divers van aard, met name omdat de groep binnen de drie divisies verschillende typen activiteiten uitvoert, verspreid over de gehele wereld.

Lees verder

Financiële risico’s

Bij het uitvoeren van zijn bedrijfsactiviteiten loopt Boskalis verschillende soorten niet­operationele, financiële risico’s. In dit gedeelte worden de belangrijkste daarvan beschreven.

Lees verder

Politieke en kredietrisico’s

Hiertoe behoren risico’s met betrekking tot onrust of ontwrichting als gevolg van politieke ontwikkelingen en geweld, alsmede wanbetaling door opdrachtgevers.

Lees verder

Liquiditeits- en financieringsrisico’s

Zoals gebruikelijk voor een contractor, staan ook bij Boskalis grote bedragen uit in de vorm van garanties van banken en verzekerings­maatschappijen, voornamelijk ten gunste van opdrachtgevers.

Lees verder

Valutarisico’s

De functionele valuta van Boskalis is de euro.

Lees verder

Belastingrisico’s

Door de (steeds veranderende) mix van project- en operationele resultaten in een veelheid van landen en entiteiten, worden diverse soorten belastingen, zoals winstbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en importheffingen, vastgesteld en vervolgens

Lees verder

Renterisico’s

Wij hebben ons risico op renteschommelingen beperkt door vaste rentetarieven overeen te komen voor het grootste deel van onze langlopende verplichtingen, hoofdzakelijk door het gebruikmaken van renteswaparrangementen.

Lees verder

Brandstofprijzenrisico’s

Voor een substantieel deel van zijn activiteiten loopt Boskalis een risico als gevolg van veranderingen van brandstofprijzen. Brandstofkosten worden op verschillende manieren afgedekt.

Lees verder

Derivaten

Financiële derivaten worden uitsluitend gebruikt voor het afdekken van onderliggende valuta-­, brandstofkosten-­ of andere risico’s, indien er sprake is van een onderliggende fysieke transactie.

Lees verder

Overige risico’s

Als internationale maritieme dienstverlener is Boskalis actief in tal van landen, waarbij sprake is van een grote hoeveelheid aan en verscheidenheid van wet-­ en regelgeving.

Lees verder

Intern risicobeheer- en controlesystemen

De interne risicobeheer-­ en controlesystemen van Boskalis zijn gebaseerd op de principes van een effectieve beheersing op verschillende niveaus in de organisatie en worden toegesneden op de dagelijkse werkomgeving waarin de onderneming wereldwijd

Lees verder

Risico’s ten aanzien van de financiële verslaglegging

De financiële rapportage van Boskalis is opgezet binnen een strak kader van budgettering, verslaggeving en prognoses. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen rapportages voor intern en extern gebruik.

Lees verder

Evaluatie risicomanagement en interne beheersystemen

Om de snelle groei die Boskalis de laatste jaren heeft doorgemaakt te faciliteren zijn belangrijke organisatorische aanpassingen doorgevoerd, waaronder de inrichting van een divisiestructuur.

Lees verder