Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Zoekresultaten

10 artikelen gevonden

Verslag over 2015

De Raad van Commissarissen wil alle werknemers en de Raad van Bestuur van Boskalis bedanken voor de enorme inzet die zij in 2015 hebben getoond. De Raad complimenteert hen met de behaalde goede resultaten.

Lees verder

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestond in het begin van het verslagjaar 2015 uit vier leden.

Lees verder

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestond in 2015 uit zes leden. Op 12 mei 2015 is op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Kramer teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen.

Lees verder

Werkzaamheden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft vijf maal regulier vergaderd met de Raad van Bestuur van de onderneming en tweemaal ingelast en telefonisch. Het aanwezigheidspercentage van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is 100 procent.

Lees verder

Kerncommissies

De Raad van Commissarissen heeft drie kerncommissies, te weten de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie.

Lees verder

Auditcommissies

De Auditcommissie bestond aan het begin van het verslagjaar uit drie leden: de heer Niggebrugge (voorzitter), de heer Van Wiechen en de heer Hessels. Op 19 augustus 2015 is de heer Hessels teruggetreden als lid van de Auditcommissie.

Lees verder

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden met de heer Van Woudenberg als voorzitter. De heer Kramer heeft tot 12 mei 2015 gefungeerd als lid van de Remuneratiecommissie.

Lees verder

Selectie- en Benoemingscommissie

De Selectie-­ en Benoemingscommissie bestaat uit twee leden met de heer Hessels als voorzitter. De heer Van Woudenberg heeft tot 19 augustus 2015 als lid van deze commissie gefungeerd.

Lees verder

Nederlandse Corporate Governance Code

Sinds de invoering van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”) in 2004 worden tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen de in de Code verwoorde beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best pratice-­bepalingen

Lees verder

DolWin2 project: toonbeeld van synergie

Coördinatie van de installatiewerkzaamheden van het grootste offshore transformator-platform ter wereld, steenstorten, transporten door Dockwise en Fairmount, surveydiensten, verankering, ballasten: onder regie van de Offshore Energy divisie hebben diverse bedrijfsonderdelen een onmiskenbaar ‘Boskalis-stempel’ gezet op de installatie van het platform DolWin Beta voor de Duitse kust

Lees verder