Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Zoekresultaten

4 artikelen gevonden

Kerncommissies

De Raad van Commissarissen heeft drie kerncommissies, te weten de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie.

Lees verder

Auditcommissies

De Auditcommissie bestond aan het begin van het verslagjaar uit drie leden: de heer Niggebrugge (voorzitter), de heer Van Wiechen en de heer Hessels. Op 19 augustus 2015 is de heer Hessels teruggetreden als lid van de Auditcommissie.

Lees verder

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden met de heer Van Woudenberg als voorzitter. De heer Kramer heeft tot 12 mei 2015 gefungeerd als lid van de Remuneratiecommissie.

Lees verder

Selectie- en Benoemingscommissie

De Selectie-­ en Benoemingscommissie bestaat uit twee leden met de heer Hessels als voorzitter. De heer Van Woudenberg heeft tot 19 augustus 2015 als lid van deze commissie gefungeerd.

Lees verder